Halvdelen af de i alt 2.000 kvinder med brystsmerter, som deltager i projektet, er nu undersøgt af fire hjertelæger fra Bispebjerg Hospital. Projektet skal finde frem til, hvor mange kvinder der lider af småkarsygdom, og hvordan de kan hjælpes. Hjerteforeningen har støttet projektet med den hidtil største bevilling

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

I disse dage præsenterer læge- og ph.d.-studerende Nynne Dose, Rebekka Faber, Naja Dam Mygind og Marie Michelsen foreløbige resultater fra det hidtil største studie af kvinder med småkarsygdom. Det sker på American Heart Associations årlige kongres i Chicago. De fire hjertelæger fra Bispebjerg Hospital har været med til at undersøge halvdelen af de i alt 2.000 kvinder, som har deltaget i studiet. Projektet skal finde frem til en bedre diagnostik og behandling af kvinder, der har brystsmerter, men ingen forsnævringer i hjertets blodkar.

– Vi er blevet meget klogere på, hvor mange kvinder der har småkarsygdom. Hos cirka to tredjedele af kvinder, som kommer ind med brystsmerter, finder vi ingen tegn på forsnævringer i deres kransårer. De har dermed ingen gavn af en ballonbehandling. Noget tyder på, at de har sygdomme ude i de små kar, men den diagnose er vi læger ikke gode til at stille, fordi vi ikke kan benytte de generelle diagnostiske metoder ved hjertesygdom til at påvise småkarsygdom, siger Eva Prescott, professor, overlæge på Bispebjerg Hospital og leder af studiet.

Ingen effektiv behandling

Der er altså tale om en stor gruppe af kvinder, som ikke får den rette diagnose og behandling, understreger hun. Forskerne har derfor brugt en særligt avanceret ekkokardiografi for at kortlægge præcist, hvor mange af kvinderne der lider af småkarsygdom. Ekkogardiografien undersøger blandt andet funktionen i de små kar ved at måle det maksimale blodflow gennem hjertets kranspulsårer.

[448x254]-AHA_IPOWER

– I dag forstår vi ikke, hvilken betydning de små blodkar har for brystsmerter hos kvinder. Det får vi forhåbentlig svar på ved at afprøve disse nye undersøgelsesmetoder og følge kvinderne igennem flere år.  I øjeblikket har de dårlige udsigter, da de ikke får nogen forklaring på deres brystsmerter, og vi er ikke i stand til at hjælpe dem med en effektiv behandling, siger Eva Prescott.  

Derfor tager forskerne nu fat på næste skridt i studiet ved at afprøve forskellige behandlinger, som skal sikre kvinderne en bedre livskvalitet. De vil blandt andet undersøge, om et vægttab på op til 10 procent kan hjælpe disse kvinder. Behandling med ACE-hæmmere og en særlig type medicin kaldet glukagonlignende peptider, som i dag gives til diabetikere og medfører vægttab, vil også blive afprøvet på disse kvinder, fortæller Eva Prescott.

Endelige resultater i 2017

Hjerteforeningen donerede et historisk højt beløb på 8 mio. kroner til studiet I 2011, som gennemføres på hjerteafdelingerne på Bispebjerg, Rigshospitalet, Gentofte, Hvidovre og Odense universitetshospitaler. De første resultater omkring, hvor mange der lider af småkarsygdom, forventes at blive publiceret i 2015, mens de endelige resultater af, hvad småkarsygdom betyder for forløbet på længere sigt, forventes klar tidligst i 2017.