Nye veje og løsninger kom på bordet, da eksperter og politikere diskuterede involvering af pårørende i pleje og omsorg og ulighed i sundhed til Hjerteforeningen og Børnehjertefondens legatuddeling

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hvor går grænsen for, hvad man kan bede pårørende til hjertepatienter om, og hvor meget skal pårørende inddrages? Det spurgte Kim Bildsøe Lassen, journalist og vært på TV Avisen, de fire debattører Henriette Christiansen, direktør i Egmont Fonden, Lone Ross Nylandsted, læge, ph.d, på Bispebjerg Hospital, Kjeld Zacho Jørgensen, adm. direktør i Billund Lufthavn og Ninna Thomsen, sundhedsborgmester i Københavns Kommune ved årets legatuddeling på Hotel d´Angleterre i København.

– Vi lægger meget over på de pårørende i dag. Det gælder om at finde ud af, hvad de kan og vil bidrage med, og hvad de kan varetage. Vi må stille skarpt på det liv, de kommer hjem til efter behandlingen på hospitalet og tænke mere helhedsorienteret, sagde Ninna Thomsen.  

Det kan Mari-Anna Carlsen nikke genkendende til. Hun har somme tider følt, at hun er mere sygeplejerske end mor til sit hjertebarn:

– Vi har oplevet at blive sendt uden for døren, når der var stuegang eller at få fem minutters instruktion i at give medicin og sondemad til vores barn. Samtidig har vi måtte kæmpe med kommunen om, hvad vi havde ret til. Vi har følt os overladt til os selv og kunne godt ønske os mere tryghed før vi sendes hjem fra hospitalet, sagde Mari-Anna Carlsen fra salen.

Lov til at være mor, kone eller mand
Lone Ross Nylandsted forklarede, at det i høj grad handler om at klæde de pårørende på og have tværfaglige teams af fagfolk, der tager ud i hjemmene og hjælper med at løse de udfordringer, pårørende møder.

– Det er forskeligt, hvad de pårørende kan og vil. For nogle er det meningsfuldt at blive inddraget. Andre vil bare have lov til at være mor, kone eller mand, sagde Lone Ross Nylandsted.

Debattørerne var enige om, at private organisationer, herunder Hjerteforeningen, kan bidrage til at løse opgaver for de pårørende eller sammen med dem.  

– Vi har brug for, at alle rækker ud for at give de pårørende og de hjertesyge et bedre liv. Her spiller patientforeninger, såsom Hjerteforeningen, en vigtig rolle, da de kan se, hvilke familier der har brug for hjælp. Vi må bryde tabuer og ikke være bange for at hjælpe, sagde Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fonden.    

Rygning er den store synder  
I anden runde af debatten diskuterede Sophie Løhde, sundhedsordfører for Venstre, Torben Jørgensen, professor, dr.med. og leder af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Anders Hede, forskningschef i TrygFonden, og Maja Møller, CSR chef hos Arla, ulighed i sundhed. Danmark indtager nemlig en bundplacering blandt de vestlige lande, når man sammenligner forventet levetid og sundhed. Det skyldes i høj grad ulighed i sundhed på forebyggelsesområdet. 

– Meget af det handler om rygning. Halvdelen af ulighed i sundhed ville forsvinde, hvis vi kunne afskaffe rygning. Det ville gøre meget, sagde Anders Hede. 

Hvad skal der så til for at undgå ulighed i sundhed, spurgte Kim Bildsøe Lassen de fire debattører. Sophie Løhde mener, at bekæmpelse af uligheden begynder i uddannelsessystemet, mens Torben Jørgensen pegede på eksempler på initiativer, som er i gang og skal mindske uligheden i sundhed.  

– Danmark forbød transfedtsyrer i maden for 10 år siden. Også Saltpartnerskabet, som arbejder på at få danskerne til at indtage tre gram mindre salt om dagen, kan forebygge 1.300 hjertetilfælde om året, sagde Torben Jørgensen.