Hjertepatienter i Region Syd, Midt og Nord, der har fået en hjerteklap af typen Mitroflow, bliver nu tilbudt opfølgning og kontrol. De tre regioner, der bruger hjerteklappen Mitroflow, har på baggrund af en undersøgelse besluttet at indstille behandlingen med denne type hjerteklap. Hjerteforeningen opfordrer patienter i de tre regioner til at holde øje med, om de blive indkaldt til opfølgning

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Region Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland har besluttet at holde pause med at bruge en særlig type hjerteklap – Mitroflow  som bruges i forbindelse med aortaklapoperationer. En opgørelse fra Aalborg Universitetshospital viser, at klappen har tendens til at forkalke og blive mere utæt end andre biologiske klapper. Det kan betyde, at patienterne oplever en større dødelighed. På den baggrund har de tre regioner besluttet at stoppe med at bruge Mitroflow med øjeblikkelig virkning.   

 
Tilbudt ekstratjek
587 danskere lever med en hjerteklap af mærket Mitroflow, som de har fået indopereret på hjertecentre i de tre regioner fra 2000-2013. Alle vil blive indkaldt til en lægesamtale og ultralydsundersøgelse af hjertet for at vurdere, om den enkelte patient har behov for supplerende behandling, oplyser de tre regioner i en fælles pressemeddelelse. Og det er nødvendigt, forklarer Henrik Steen Hansen, Hjerteforeningens formand.

– Patienternes sikkerhed går fremfor alt. Derfor er det et fornuftigt skridt, at de tre regioner på baggrund af ny viden og ny rapport om den pågældende hjerteklap vælger at holde en pause med hjerteklappen Mitroflow, som den foretrukne biologiske hjerteklap. Har man fået en sådan hjerteklap og bliver man ikke tilbudt opfølgning inden for de næste par uger, opfordrer jeg disse patienter til at rette henvendelse til den afdeling, hvor indgrebet et blevet udført, og aftale et nærmere opfølgningsforløb, siger Henrik Steen Hansen.

Selv om patienterne vil blive indkaldt til ekstratjek, er det vigtigt at huske på, at Mitroflow er en velafprøvet hjerteklap, som har været anvendt gennem mere end 30 år verden over. Og det er en hjerteklap med gode egenskaber, forklarer Hjerteforeningens formand.

– Hjerteforeningen vil samtidig også opfordre Sundhedsstyrelsen til at udarbejde en national analyse af data fra de forskellige hjerteklapleverandører med henblik på at få mere viden om de forskellige hjerteklaptypers egenskaber, siger Henrik Steen Hansen.

Mitroflow ikke brugt på Rigshospitalet
Hjerteklappatienter, som er blevet opereret på Rigshospitalet, skal ikke være nervøse for, om de har samme type hjerteklap, der er under mistanke for at forkalke hurtigere end andre typer hjerteklapper. Hospitalet oplyser, at, at de ikke har benyttet Mitroflowklappen i forbindelse med hjerteklapoperationer.

Hvis patienter med en Mitroflowklap oplever, at deres klap begynder at svigte, kan en såkaldt TAVI-operation være en mulighed, fortæller Lars Søndergaard, overlæge på Rigshospitalets hjertecenter. Ved den nye type hjerteklapoperation får patienter udskiftet en syg hjerteklap uden at få åbnet brystkassen. I stedet får de tilbudt at skifte aortaklappen igennem lysken.

Ved en operation for hjerteklapsygdom kan en defekt klap udskiftes enten med en mekanisk klap eller med en biologisk klap lavet af hjertevæv fra en kalv eller en gris. Biologiske klapper har begrænset holdbarhed og anvendes fortrinsvis til ældre patienter. Mitroflow er en biologisk hjerteklap lavet af hjertesæk fra en kalv.