To ud af tre danskere, der falder om med hjertestop uden for hospital, får nu hjælp fra forbipasserende. Det er flere end nogensinde, viser helt nye tal fra Dansk Hjertestopregister

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Udviklingen vækker glæde hos
Hjerteforeningen, der siden 2011 har opfordret danskerne til at yde
hjælp ved hjertestop gennem kampagnen ’Gør noget for hjertet’

I 64 procent af tilfældene med et hjertestop uden for hospital træder folk til med livreddende førstehjælp. I 2001 var det blot 19 procent Samtidig er overlevelsen tredoblet, så der i dag overlever 300 flere personer hvert år efter hjertestop uden for hospital sammenlignet med 2001. Udviklingen vækker stor glæde hos Hjerteforeningens administrerende direktør:

– Det er en utrolig flot udvikling, og tallet viser, at den målrettede indsats i Danmark for at øge antallet af overlevende efter hjertestop har haft en betydelig effekt, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Kim Høgh.

Opmærksomhed fra medierne og kampagner har ifølge Hjerteforeningens administrerende direktør også være med til at øge danskernes opmærksomhed og bevidsthed omkring livreddende førstehjælp ved hjertestop:

– I de seneste år har der herudover været stor fokus på at uddanne, træne og vejlede befolkningen i livreddende førstehjælp. Flere tager førstehjælpskurser, og effekten af, at der har siddet sundhedsfagligt personale på vagtcentralerne siden 2011, er ved at slå igennem. Dette betyder tilsammen, at danskerne i dag er historisk gode til at træde til, når en person bliver ramt af hjertestop, og at vi øger chancerne for, at flere kan overleve, siger Hjerteforeningens administrerende direktør Kim Høgh.

Hurtig hjælp bestemmer overlevelsen
Hurtig hjælp er helt afgørende for overlevelseschancerne ved hjertestop, fortæller Jesper Kjærgaard, overlæge på Rigshospitalet og formand for Dansk Råd for Genoplivning i en pressemeddelelse udsendt af TrygFonden:

– Hvis vidner til et hjertestop begynder genoplivningen, inden ambulancen ankommer, overlever én ud af fem personer. Hvis vidner ikke træder til, er det kun én ud af 20, som overlever. Så livreddende førstehjælp har en markant betydning for overlevelseschancerne. Vidnerne spiller desuden en afgørende rolle for at sætte hele beredskabet i gang. Når de ringer 1-1-2, bliver ambulancen sendt af sted, og hospitalet gør klar til at modtage patienten – dertil kommer, at vidnerne får telefonisk vejledning i, hvordan de yder førstehjælp af personalet på vagtcentralen, som også kan guide folk til nærmeste hjertestarter.

Det er lægerne og forskerne Mads Wissenberg, Gentofte Hospital, og Steen Hansen, Aalborg Universitet, der står i spidsen for den nye forskning i data fra Dansk Hjertestopregister, som er støttet af TrygFonden. Tallene er netop blevet offentliggjort i anledning af Hjertestarterdagen.

Hjerteforeningen og Helsefonden har ligeledes har støttet undersøgelsen og indsamling af data.

Læs mere om Hjerteforeningens kampagne ’Gør noget for hjertet’ og se, hvordan du redder liv ved hjertestop