En fjerdedel af kvinders hjertekarsygdom opdages ikke med de diagnostiske metoder, som er standard på de danske hospitaler. Det kan være forklaringen på overdødelighed blandt yngre kvinder, vurderer amerikanske forskere. Hjerteforeningens formand efterspørger bedre opsporing af kvinder med hjertekarsygdom

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

20-30 procent af de kvinder, der bliver undersøgt for hjertesygdom, får ikke påvist, at de har hjertesygdom med de metoder, der i dag anvendes til at diagnosticere åreforsnævring og blodpropper i hjertet. Det kan betyde, at de ikke får den rette behandling og dermed være en af forklaringerne på den øgede dødelighed af hjertekarsygdom blandt især yngre kvinder. Det konkluderer amerikanske forskere i det ansete tidsskrift Circulation. Forskerne konkluderer også, at der stadig er massiv underrepræsentation af kvinder i undersøgelser af hjertekarsygdom. Kvinder udgjorde kun 30 procent af de undersøgte. Det taler for at indføre differentierede test for hjertekarsygdom af mænd og kvinder, mener de.

Bedre opsporing
Forskerne har dykket ned i 39 undersøgelser, som fra 1966 til 2012 har fulgt kvinder og mænd i mere end fem år efter, at de blev ramt af en blodprop i hjertet. Her fandt de, at dødeligheden af hjertekarsygdom er højere blandt kvinder end mænd. Det kan i vid udstrækning forklares ved, at kvinder er ældre og sygere, når de rammes. Men der er også tegn på, at kvinderne overses med de almindelige undersøgelser, vurderer forskerne. Den ny viden bekymrer Henrik Steen Hansen, formand for Hjerteforeningen og overlæge, dr.med. på Hjerteafdelingen på Odense Universitetshospital.

– Danske læger bør være opmærksomme på, at yngre kvinder, der bliver undersøgt for hjertekarsygdom, kan blive overset med de diagnostiske metoder, vi har i dag. I værste fald kan de dø unødigt af blodpropper i hjertet, fordi de ikke får den rette diagnose og behandling i tide. Den relative risiko for at få en blodprop, når du er under 45 år – og kvinde – er lav. Netop derfor er det vigtigt, at de praktiserende læger er yderst opmærksomme og reagerer, hvis de har mistanke om hjertekarsygdom hos kvinder, siger Henrik Steen Hansen og tilføjer:

– Der er behov for yderligere forskning og viden, der kan bidrage til bedre diagnostiske metoder af kvinders hjertekarsygdom. Bedre opsporing og diagnostik af hjertesygdom vil kunne forebygge, at kvinder bliver ramt af hjertekarsygdom.

Kend dine symptomer
Kvinder oplever andre symptomer på en blodprop end mænd. Disse symptomer kan opdages dage før blodproppen og kan komme og gå. Vær derfor opmærksom på:

• Smerter i nakke og kæbe
• Smerter mellem skulderbladene
• Fordøjelsesproblemer og luft i maven
• Svimmelhed, kvalme eller opkast
• Koldsved
• Mathedsfølelse
• Søvnforstyrrelser
• Følelse af slaphed, især i armene
• Åndenød
• Trykken for brystet
• Hjertebanken

Hjerteforeningen sætter i øjeblikket fokus på kvinder og hjertekarsygdom med kampagnen Elsk hjertet. Målet er at redde fem kvindeliv hver uge frem til år 2020. På den måde vil 2.000 færre kvinder dø af hjertekarsygdom. Læs mere på www.elskhjertet.dk