Hjerteforeningen glæder sig over, at ledelsen på Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus har valgt at bevare to af de fire socialrådgivere på Børneafdelingen. Sygehusledelsens beslutning kommer efter protester til spareplanerne fra blandt andet Hjerteforeningen, Diabetesforeningen, Gigtforeningen og flere andre patientforeninger

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

De 14.000 børn, som årligt behandles på Aarhus Universitetshospital, kommer alligevel ikke til at mærke sparekniven så voldsomt. Det skriver dr.dk 15. september. Det glæder formand i Hjerteforeningen, overlæge, dr.med., Henrik Steen Hansen, at ledelsen på Skejby Sygehus har valgt at tage bekymringerne alvorligt:

– Der er ingen tvivl om, at det betyder alverden for forældrene til hjertebørn at de har nogle kompetente socialrådgivere, der kan hjælpe, rådgive og vejlede dem om deres rettigheder og muligheder for praktisk hjælp i hverdagen samt spørgsmål om tabt arbejdsfortjeneste. Alt det, der følger med i hverdagen som forældre til et kronisk sygt barn. Denne opgave vil kommunerne ikke kunne løfte. Derfor glæder det mig, at ledelsen på Skejby har lyttet til argumenterne imod besparelserne og nu har valgt at bevare to af de fire socialrådgiverstillinger, siger Hjerteforeningens formand Henrik Steen Hansen.

Hjerteforeningen opfordrer dog til, at sygehusledelsen fortsat tager hensyn til hjertebørnene og deres familier i sparerunden på Skejby Sygehus:

– Hjertebørn og deres familier er i en meget sårbar situation, og derfor vil vi fortsat opfordre til, at der tages hensyn til både børn og forældre i sparerunden, understreger Hjerteforeningens formand, Henrik Steen Hansen.

Beholder to ud af fire socialrådgivere
Ændringerne i spareplanerne betyder, at Børneafdelingen får lov til at beholde halvdelen af socialrådgiverne og en psykolog. Afdelingen bliver altså stadig beskåret, men det var nødvendigt at hjælpe, erkender sygehusdirektør Gert Sørensen. Om begrundelsen for ikke at lade sparekniven ramme lige så hårdt som planlagt, siger han:

– Vi har lyttet til argumenter fra sygeplejersker, læger og patientforeninger, og jeg kan godt forstå den bekymring, de giver udtryk for. Så ud fra det samlede billede har vi nu fundet en løsning på forholdene, siger sygehusdirektør Gert Sørensen.

Også Børneafdelingens læger har presset på for at beholde socialrådgiverne og psykologen, fordi de syge børn ellers ikke ville kunne få en højtspecialiseret behandling, som det anbefales internationalt.