Et helt år efter at regionerne begyndte at overvåge ventetider i pakkeforløb, er der ikke sket en forbedring i registreringen af, om hjertepakkeforløbene virker efter hensigten. Regionerne skal leve op til deres ansvar, og hvis det koster, må de kræve flere penge af regeringen

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Overvågningen og indrapportering af, hvor mange hjertepatienter i pakkeforløb, der henvises til udredning og behandling på hospitalet og påbegynder et behandlingsforløb, fungerer ikke. Og det på trods af, at regionerne har haft et helt år til at få registrering og overvågning af kvaliteten på plads. Det forventede antal patienter optaget i hjertepakkerne, bliver slet ikke registreret. Og det møder skarp kritik fra Hjerteforeningen:

– Det er fuldstændigt uacceptabelt, at regeringen og regionerne ikke har fundet en tilfredsstillende løsning på den mangelfulde overvågning af forløbstiderne i hjertepakkeforløbene. Reelt set ved vi ikke, om hjertepatienterne får den behandling de skal have, eller om de får den til tiden – eller om de bliver henvist korrekt af lægen. Det er meget utilfredsstillende, siger Hjerteforeningen formand Henrik Steen Hansen, og tilføjer:

– Regionerne har ikke løftet opgaven med at overvåge kvaliteten af hjertepakkeforløbene. Det er for dårligt, og det er på tide, at der afses flere ressourcer til at uddanne personalet og til at implementere registreringen på hospitalerne, så vi kan få kvaliteten på plads. Det vil vi i Hjerteforeningen rette en meget stærk appel til politikerne om i forbindelse med forhandlinger om ny finanslov:  ’Sørg nu for at få afsat ressourcer til overvågning af hjertepakkeforløbene’.

Knap en halv million lever med hjertekarsygdom

Hjerteforeningens formand understreger, at trods de meget positive takter i regeringens sundhedsudspil ’Jo før jo bedre – tidlig diagnose, bedre behandling og gode leveår for alle’ med hensigter om at nedbringe den sociale ulighed i sundhed, så er det lykkedes regeringen med et pennestrøg at stryge hjertekarpatienterne i udspillet. De er tilsyneladende havnet i den store gruppe der hedder ’De kronisk syge’.

Og det mener Hjerteforeningens formand er lige let nok i betragtning af, at hjertekarsygdom koster 13.500 mennesker livet om året. Der er 430.000 mennesker, der lever med en hjertekarsygdom i Danmark i dag, og hvert år rammes omkring 50.000 mennesker af en hjertekarsygom. Om få år vil der være knap en halv million mennesker, som lever med en hjertekarsygdom.

– Den store gruppe af hjertekarpatienter vil i fremtiden have brug for behandling, pleje og rehabilitering, ligesom det er muligt at forebygge en stor del af hjertekarsygdommene. Men hvis vi slet ikke ved, hvor mange hjertepatienter, der får den rette behandling og til tiden, så ved vi reelt set slet ikke, om de får den behandling de med rimelighed kan forvente og som ligger i aftalen om hjertepakkeforløbene. Det kan regeringen ikke være bekendt overfor knap en halv million hjertekarpatienter.

– Ventetider og uklare behandlingsforløb gør patienterne urolige og utrygge. De har en livstruende sygdom, og de skal have den behandling og pleje de kan forvente med hjertepakkeforløbene, understreger Hjerteforeningens formand Henrik Steen Hansen.