Mænd med kort uddannelse lever kortere end andre. Det vil et partnerskab mellem Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening, produktionsvirksomheden Arla Foods m.fl. lave om på. Partnerskabet har i dag modtaget 4,8 mio. kroner fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje til et projekt, der skal fremme sundhed på arbejdspladsen blandt kort uddannede. Det er især de kortuddannede mænd, der er fokus for partnerskabsprojektet

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Mænd er i gennemsnit hårdere ramt af en usund levevis. Det gælder især mænd med en kort uddannelse. I gennemsnit lever mænd 4-5 år kortere end kvinder. Flere mænd end kvinder ryger, og der er flere storrygere blandt mænd. Forekomsten af risikofaktorer for hjertekarsygdom som rygning, usund kost og stillesiddende aktiviteter er højere blandt mænd. Blandt mænd med kort uddannelse er dødeligheden af blodprop i hjertet er næsten tre gange så høj som blandt mænd med en lang uddannelse. Listen over konsekvenser af den sociale ulighed er lang.

Derfor er især et stort potentiale og flere gode og raske leveår at hente blandt de kortuddannede mænd.

Sundhed i fællesskab
Hjerteforeningens administrerende direktør, Kim Høgh, glæder sig derfor over, at Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse med den store bevilling på 4,8 mio. kroner har valgt at satse på sundhedsfremme blandt de kortuddannede mænd:

–    Jeg vil gerne på vegne af partnerskabet om sundhedsfremme på arbejdspladsen blandt kortuddannede mænd rette en meget stor tak til Bevillingsnævnet i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse for at have udvalgt netop vores projekt. Vi har en klippefast tro på, at udfordringerne med den ulige sundhed bedst løses ved, at flere parter i fællesskab – både offentlige og private virksomheder samt organisationer – går sammen om opgaven, siger Hjerteforeningens administrerende direktør, Kim Høgh. Han fortsætter:

–    Derfor er det en stor glæde, at Hjerteforeningen i samarbejde med vores partnere Danmarks Lungeforening, Arla Foods, Justesen/Type2dialog, Rådgivende Sociologer og Weltklasse har fået midler til at fremme sundhed på arbejdspladsen og skabe adfærdsændringer blandt en gruppe, som al erfaring siger, er meget svær at nå, siger administrerende direktør i Hjerteforeningen, Kim Høgh. 

I Danmarks Lungeforening glæder man sig over, at partnerskabet også byder på en tidlig indsats overfor borgere med oversete lungesygdomme.

–    Det er dejligt, at der kommer fokus på tidlig opsporing af lungesygdomme i partnerskabet. Nu kan vi via arbejdspladsen nå ud til alle de mennesker, som vi ved desværre ofte går rundt med en uopdaget lungesygdom, siger direktør i Danmarks Lungeforening, Anne Brandt.

Det er partnerskabets intention at udbrede den metode, der udvikles som en del af projektet for at reducere den sociale ulighed i sundhed.

Hjerteforeningen har ligeledes sammen med Holstebro Kommune, en erhvervsskole, andre sundhedsorganisationer og Aalborg Universitet modtaget et tilskud på 1,3 mio. kroner fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til partnerskabet for sundhedsfremme med titlen: ’Sundere erhvervsskoler – et pilotprojekt i Holstebro Kommune.

Om parterne i projektet om sundhedsfremme på arbejdspladsen og erhvervsskoler
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har netop i dag bevilget 4,8 mio. kroner til mænds sundhed og forebyggelse. Hjerteforeningen er initiativtager til et partnerskab, som er indgået mellem Hjerteforeningen, Danmarks Lungeforening, Arla Foods, Justesen/Type2Dialog, Rådgivende Sociologer og Weltklasse. Projektet er et 3-årigt projekt med fokus på kortuddannede mænd og forebyggelse.

Målgrupper for projektet

  • Den primære målgruppe er mænd med kort uddannelse på Arla Foods fire terminaler
  • Den sekundære målgruppe er kortuddannede kvinder på arbejdspladsen samt de ansattes familier
  • Den samlede målgruppe udgør ca. 500 ansatte, hvoraf flertallet er mænd

Ligeledes har Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse bevilliget 1,3 mio. kroner til partnerskabet ’Sundere erhvervsskoler – et pilotprojekt i Holstebro Kommune’. Dette projekt er 2-årigt og er målrettet mod elever på erhvervsskoler.

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje
Pengene til sundhedsfremme blandt kortuddannede mænd er uddelt fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje, hvor der er sat 120 mio. kr. af til at støtte projekter, der har til formål at understøtte de 7 nationale mål for danskernes sundhed. Det overordnede mål er, at danskerne får mulighed for flere gode leveår, og at den sociale ulighed i sundhed reduceres.