Hjerteforeningen har ansat Gunnar H. Gislason, professor i kardiologi, forsker og specialist i hjertekarsygdommenes forebyggelse og behandling som forskningschef

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Gunnar H. Gislason bliver Hjerteforeningens nye forskningschef. Han tiltræder stillingen 1. november 2014.

Han er 47 år, forsker, overlæge, professor i kardiologi og ekspert i epidemiologi, hjertekarsygdommenes udbredelse og forekomst i befolkningen samt registerforskning. Han er blandt de førende eksperter inden for forebyggelse og medicinsk behandling ved blodprop i hjertet og hjertesvigt, blodfortyndende behandling samt hjertemæssige bivirkninger og risiko ved lægemidler blandt befolkningen.

Siden 2010 har Gunnar H. Gislason været ansat på Gentofte Hospitals hjerteafdeling som overlæge og forskningschef med ansvar for 35 forskere og ph.d’ere. Her har han varetaget forskning i hjertemedicins virkning og bivirkninger i befolkningen, forestået ultralydsskanning af patienters hjerter (ekkokardiografi), og haft ansvaret for den kardiologiske afdelings ambulatorium for blodfortyndende behandling.

Gunnar H. Gislason har en stærk forskningsbaggrund og stor ledelseserfaring. Han har en omfattende publikationsvirksomhed bag sig og har publiceret over hundrede videnskabelige artikler i internationale anerkendte tidsskrifter som New England Journal of Medicine,Tthe Lancet, JAMA, Annals of Internal Medicine, British Medical Journal og Circulation. Gunnar H. Gislason har desuden vundet flere internationale priser for sin forskning.

Forskning i kampen mod hjertekarsygdom
Ansættelsen af Gunnar H. Gislason som forskningschef i Hjerteforeningen sker som led i en ambitiøs satsning på forskning i Hjerteforeningen. Gunnar H. Gislason får ansvaret for Hjerteforeningens forskningsstrategi, herunder etablering af selvstændig forskningsafdeling med ansættelse af blandt andet postdocs og ph.d’ere. Han afløser professor og kardiolog Gorm Boje Jensen, Hjerteforeningens nuværende forskningschef i Hjerteforeningen, der fylder 70 år i år, og derfor har ønsket at gå på pension ved årets udgang.

Med ansættelsen af den nye forskningschef i Hjerteforeningen får forskning i forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme til gavn for hjertepatienterne et markant løft. Hjerteforeningens adm. direktør Kim Høgh ser frem til det nye samarbejde:

– Vejen til viden om forebyggelse af hjertekarsygdomme og bedre behandling går gennem epidemiologisk forskning, viden om risikofaktorer for udvikling og behandling af hjertekarsygdom i befolkningen. Viden om risikofaktorer og behandling er helt afgørende i kampen for at færre mennesker bliver ramt af en hjertekarsygdom og at flere overlever. Gunnar H. Gislason er blandt de førende eksperter inden for forebyggende og registerbaseret forskning. Han vil kunne styrke vores arbejde i Hjerteforeningen med rådgivning og formidling til både hjertepatienter og til hele den danske befolkning om forebyggelse og behandling af hjertekarsygdomme, ligesom han vil være et stort aktiv i forbindelse med fondsansøgninger og publikationer. Jeg er derfor glad for og meget stolt over at kunne byde Gunnar H. Gislason velkommen i Hjerteforeningen, siger Hjerteforeningens adm. direktør Kim Høgh.

Hjerteforeningen uddeler i dag mellem 25 til 30 mio. kr. om året til forskning i hjertekarsygdomme, og der vil i løbet af 2014 og 2015 blive etableret en selvstændig forskningsafdeling i Hjerteforeningen.

Gunnar H. Gislason har et omfattende forskningsnetværk i Danmark og internationalt. Han har samarbejdet med førende forskningsinstitutioner i USA og Europa, hvor der er udveksling af ph.d. studerende og erfarne forskere. Gunnar H. Gislason er også medlem Dansk Cardiologisk Selskabs bestyrelse og formand for arbejdsgruppen for Kardiovaskulær Farmakologi samt formand for databaseudvalget i Dansk Cardiologisk Selskab.

Gunnar H. Gislason har modtaget international hæder fra The American Heart Association for sin forskning i gigtmedicin til hjertepatienter, hvor hans forskning blandt andet har påvist forhøjet risiko for at dø af en blodprop i hjertet for hjertepatienter, der indtager høje doser af gigtmedicin, der indeholder COX-2 hæmmere. Gunnar H. Gislasons forskning har haft indflydelse på internationale retningslinjer for brug af gigtmedicin til hjertekarpatienter.

Gunnar H. Gislason er 47 år, han er født i Island, gift med Gyda Traustadottir, som er grafisk designer. Han bor i Brønshøj.