Hjerteforeningen vil med en ny forebyggelsespolitik med 19 realiserbare og evidensbaserede forslag bekæmpe livsstilssygdomme og udligne den sociale ulighed i sundhed

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Danskerne lever stadig kortere og har flere leveår med sygdom end de lande, vi sammenligner os med. Samtidigt er der en enorm social slagside for, hvem sygdommene rammer, og det skyldes i høj grad den ulighed, der er på forebyggelsesområdet. Det skal der gøres noget ved nu.

–    Højtuddannede lever væsentligt længere og sundere end kortuddannede. Risikoen for at få en blodprop i hjertet er to til tre gange større hos personer med kort uddannelse end hos personer med en lang uddannelse. Det er en helt uacceptabel ulighed, og det vil Hjerteforeningen gerne være med til at ændre. Derfor vil vi gerne i dialog med sundhedsministeren om, hvordan vi gør det, siger Hjerteforeningens formand, overlæge dr.med. Henrik Steen Hansen.

Hjerteforeningen opfordrer med Forebyggelsespolitik 2014 landets beslutningstagere til at handle nu og her, ligesom forebyggelsespolitikken angiver helt konkrete måder at gøre det på, som vi ved virker for at forebygge hjertekarsygdom og den sociale ulighed i sundhed.

Screening, når man alligevel er ved lægen
Blandt Hjerteforeningens 19 forslag til at forebygge hjertekarsygdom og bekæmpe ulighed i sundhed er forslag om tilbud om blodtryksmåling og kolesterolmåling (opportunistisk screening), når patienten alligevel er ved lægen, på sygehuset eller på anden måde i kontakt med sundhedspersonalet samt regelmæssig behandlingskontrol af forhøjet blodtryk og forhøjet kolesterol.  

Blodtryks- og kolesterolmålinger blandt alle dem, der af andre årsager kommer til lægen, vil føre til tidlig opsporing, langt bedre og tidligere behandling og dermed kunne forebygge hjertekarsygdom.

Denne form for ’opportunistiske screening’ kunne med fordel være en del af regeringens nylige forslag om helbredstjek til udsatte mænd. Ligesom der bør rettes en indsats mod personer, der ud over forhøjet blodtryk lider af overvægt, etableret eller begyndende diabetes og forhøjede fedtstoffer i blodet. 

Vurdering af samlet risiko og henvisning til kommunale forebyggelsestilbud

Fælles for blodtryk og kolesterol gælder, at patienter bør få vurderet deres samlede risiko for hjertekarsygdom, fx ved brug af at scoringssystemet HeartScore, hvori indgår en samlet risikovurdering i forhold til køn, alder, livsstil, rygning, blodtryk, total-kolesterol og HDL-kolesterol. Patienter i øget risiko for hjertekarsygdom henvises til eksisterende kommunale tilbud om rygestop, kost- og motionsvejledning og lignende. Personer med kort uddannelse samt psykiatriske patienter har oftere en uhensigtsmæssig risikoprofil, hvorfor særlig opmærksomhed bør rettes mod disse grupper.

FAKTA

Forhøjet blodtryk
Omkring en million danskere lider af forhøjet blodtryk, men en tredjedel af dem får ikke medicinsk behandling. Kun 29 procent af de personer, der får målt forhøjet blodtryk hos en praktiserende læge, får blodtrykket behandlet ned under de anbefalede grænseværdier.

Forhøjet kolesterol
Omkring to millioner danskere mellem 20-69 år har et indhold af totalkolesterol i blodet på eller over 5,0 mmol/l, hvilket kan indikere øget risiko for hjertekarsygdom . Arveligt forhøjet kolesterol 13-dobler risikoen for hjertekarsygdom, men alt for få opspores og diagnosticeres i tide.

HJERTEFORENINGENS 19 ANBEFALINGER TIL  AT FOREBYGGE HJERTEKARSYGDOM
Hjerteforeningens Forebyggelsespolitik 2014 vil med fokus på strukturelle forebyggelsestiltag ramme bredt i befolkningen og fremme lighed i sundhed. Hjerteforeningen har prioriteret indsatser, som giver størst effekt på hjertekarsundheden, som forebygger social ulighed i sundhed, og som er lettest mulige at gennemføre. Forslagene er baseret på den nyeste viden og forskning.

Rygning og tobak
1.    Prisstigning på tobak på 50 procent, således at 20 stk. cigaretter koster 57 kr. (2013-priser) og fremadrettet følger den almindelige prisudvikling.
2.    Røgfri skoletid i grundskolen og på alle ungdomsuddannelser både for lærere og elever.
3.    Tobaksreklameforbud uden undtagelse, også for synlig opstilling af tobaksprodukter ved udsalgssteder.
4.    Standardiseret indpakning af alle tobaksprodukter.
5.    Røgfri arbejdspladser uden undtagelse.

Forhøjet blodtryk
6.    Tilbud til alle om blodtryksmåling, når de alligevel er ved lægen, på sygehuset eller på anden måde i kontakt med sundhedspersonale (opportunistisk screening).
7.    Regelmæssig kontrol af blodtryksbehandling hos behandlende læge.

Forhøjet kolesterol
8.    Opsporing af personer med forhøjet kolesterol ved kolesterolmålinger hos personer, der af andre årsager er til undersøgelser (opportunistisk screening).
9.    Opsporing af personer med arveligt forhøjet kolesterol ved kaskadescreening, dvs. efterfølgende kolesterolmålinger blandt slægtninge til personer, der har fået konstateret arveligt forhøjet kolesterol.
10.    Regelmæssig behandlingskontrol og sikring af ordinationsoverholdelse for personer med arveligt forhøjet kolesterol.

Fysisk aktivitet
11.    Obligatorisk politik for fysisk aktivitet, kost og rygning i skoletiden for erhvervs- og produktionsskoler.
12.    Indførsel af cykelstier ved skoleveje i kombination med hastighedsbegrænsning med elektroniske hastighedstavler i de tidsrum, hvor skolebørn skal til og fra skole.

Kost
13.    Reduktion af danskernes saltindtag med 3 gram pr. dag i 2018.
14.    Afgiften på mættet fedt i fødevarer genindføres.
15.    Etablering af ernæringsprofiler, så sundhedsanprisninger ikke kan vildlede forbrugere.
16.    Gratis skolefrugtordning for ca. 90-100.000 skolebørn på skoler med høj andel af tosprogede elever og børn af forældre på overførselsindkomst.

Stress
17.    Arbejdsgivere opfordres til at sikre stressforebyggende arbejdsvilkår for alle medarbejdere.

Forurening
18.    Grænseværdi for sort kulstof, som især udledes fra trafik.
19.    Grænseværdier for udledning af ultrafine partikler.