Hjerteforeningen frygter, at planlagte besparelser varslet af sygehusledelsen på Aarhus Universitetshospital, og som blandt andet omfatter nedlæggelse af fire socialrådgiverstillinger, vil ramme hjertebørnene og deres familier hårdt, ligesom besparelserne også rammer andre kronisk syge børn

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Flere foruroligede forældre til hjertebørn, som har deres daglige gang på børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital, Skejby, har kontaktet Hjerteforeningen om nedlæggelse af socialrådgiverfunktionen. Dette har fået Hjerteforeningen til at reagere.

Besparelser rammer de syge børn hårdt
De varslede fyringer af socialrådgiverne på børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital vil betyde, at den ro og vejledning omkring forældrenes økonomiske situation, som socialrådgiverne hjælper med at skabe under og efter opholdet på sygehuset, falder væk. Udover økonomiske konsekvenser for flere af familierne, vil det overskud, der kræves af forældrene til det syge hjertebarn ikke længere være til stede, hvilket kan forlænge både indlæggelsesforløb og medføre hyppigere indlæggelser.

Sådan lyder vurderingen af konsekvenserne af besparelserne, som Hjerteforeningen har bedt fagfolk, både læger og socialrådgivere, komme med.

Hjerteforeningen er derfor bekymret over Aarhus Universitetshospitals spareplan og har på den baggrund rettet henvendelse til sygehusets ledelse på Aarhus Universitetshospital, som har bekræftet forringelserne, men begrunder beslutningen med en pålagt besparelse på 44 mio. kr.

Hjerteforeningen: Det er alvorligt
Hjerteforeningens
formand, overlæge Henrik Steen Hansen ser med alvor på spareplanerne,
der indebærer nedlæggelse af socialrådgiverfunktionen på børneafdelingen
på Aarhus Universitetshospital, Skejby:

– Forældre til et barn med en livstruende sygdom er under et helt urimeligt psykisk pres i forvejen. De vil ikke vide, om de er berettiget til en ydelse fra det offentlige, og i så fald hvilken ydelse. Der er ingen tvivl om, at usikkerheden i forhold til dækning af merudgifter som transport eller tabt arbejdsfortjeneste vil være svær at overskue og tage mange ressourcer fra forældrene, siger formand i Hjerteforeningen, Henrik Steen Hansen.

Hjerteforeningens formand Henrik Steen Hansen fortsætter:

– Man kan derfor frygte, at nedlæggelse af socialrådgiverfunktionen vil gå ud over forældrenes overskud til at tage hånd om barnets sygdom, hvilket kan betyde flere og mere alvorlige indlæggelsesforløb.

Socialrådgiverfunktionen på hospitalerne er en specialiseret funktion, som ikke uden videre kan varetages af kommunerne. Udover at støtten foregår, når familierne er indlagt, så besidder de 98 kommuner i Danmark ikke den volumen i specialviden og erfaring, det kræver at bistå sårbare familier med et kronisk sygt barn.

Hjerteforeningen vil følge sagen nøje og opfordrer sygehusledelsen på Aarhus Universitetshospital til at sikre, at besparelsen ikke rammer hjertebørnene.

af , d. 18. august 2014