De danske hjertecentre lever op til stort set alle kvalitetskrav, viser Dansk Hjerteregisters årsberetning for 2013. Men indberetning af komplikationer skal strammes op for at undgå underrapportering, mener Hjerteforeningens formand

God læselyst!

Vi er glade for, at du læser denne artikel. Den er over 2 år gammel, hvilket kan betyde, at der er enkelte faktuelle detaljer, som kan være ændret, siden artiklen blev skrevet. Du er altid velkommen til at skrive til madslo@hjerteforeningen.dk, hvis du har kommentarer. På forhånd tak.

Kvaliteten af den danske hjertebehandling er i top, og overlevelsen efter indgreb som ballonudvidelser, røntgenundersøgelser af hjertets kranspulsårer og bypassoperationer har aldrig været bedre.

Dansk Hjerteregisters årsberetning for 2013 viser, at de danske hjertecentre samlet set lever op til langt de fleste af de mål for kvalitet, som Dansk Hjerteregister, Danske Regioner og Sundhedsstyrelsen har opstillet.

– Det er virkelig glædeligt at se, at vi har løftet kvaliteten så højt op. Det giver sikkerhed og tryghed for de danske hjertekarpatienter, siger Hjerteforeningens formand, overlæge, dr.med. Henrik Steen Hansen.

 

Et afgørende værktøj til at overvåge og sikre den høje kvalitet er de rapporter, som hjertelæger og kirurger skal udfylde efter endt indgreb. Her er der til gengæld plads til forbedring, især ved Aalborg Universitetshospital.

Risiko for underrapportering
Efter mere end hver tredje af alle hjerteindgreb undlader de aalborgensiske hjertelæger at udfylde feltet, hvor komplikationer skal registreres. Det betyder, at det ikke er muligt at overvåge kvaliteten af indgrebene, og det bekymrer Henrik Steen Hansen.

– Hvis ikke alle udfylder rapporterne fyldestgørende, kan vi ikke overvåge og sikre kvaliteten af dansk hjertebehandling. Derfor opfordrer Hjerteforeningen til, at alle danske hjerteafdelinger konsekvent rapporterer komplikationer, siger Henrik Steen Hansen.

Ifølge Dansk Hjerteregisters årsberetning har Aalborg Universitetshospital undladt at udfylde feltet for eventuelle komplikationer i 1.188 ud af 3.319 gange for røntgenundersøgelser af hjertets kranspulsårer (KAG) og 518 ud af 1.079 gange for ballonudvidelser (PCI).

Dansk Hjerteregister rejser bl.a. på den baggrund mistanke om underrapportering af komplikationer. Men manglende rapportering er ikke ensbetydende med, at der er komplikationer at registrere, understreger Henrik Steen Hansen.

– Vi har ikke grund til at tro, at der sker underrapportering. Der er heller ikke forskel i kvaliteten af behandlingen målt på, i hvor høj grad patienterne overlever indgrebene. Men det er klart, at rapporteringen skal være på plads for at få det fulde overblik over kvaliteten af den danske hjertebehandling, siger Henrik Steen Hansen.