77 procent af danskere i job, der overlever et hjertestop uden for hospital, kommer tilbage i arbejde, viser ny forskning støttet af Hjerteforeningen. Det er markant flere end tidligere

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Vi er blevet langt bedre til at give hjertestoppatienter nyt liv. Fra 2001 til 2010 er chancen for at overleve et hjertestop uden for hospital i Danmark to-en-halv-doblet fra fire procent til 10 procent.

Men patienter skal ikke kun overleve, de skal gerne overleve til et godt liv. Det gør de i høj grad, viser foreløbige resultater fra ny dansk forskning, som blev præsenteret ved Dansk Cardiologisk Selskabs årsmøde.

77 procent af alle arbejdende danskere, der blev genoplivet efter hjertestop mellem 2001-2011, kom tilbage i arbejde. Langt de fleste er tilbage inden for et år, de beholder deres indkomst, og de bliver længe på arbejdsmarkedet.

Kampagner virker
 – Vigtigst af alt, vendte flere tilbage i arbejde i perioden 2006-2011 end i perioden 2001-2005. Så alle de gode initiativer til forbedring af overlevelse efter hjertestop resulterer både i at flere overlever, og at de der overlever har færre problemer som hjerneskade, der kan holde dem fra arbejdsmarkedet, siger Kristian Kragholm, læge og ph.d.-studerende ved Aarhus Universitet og Aalborg Universitetshospital, som har gennemført den ny forskning med støtte fra Hjerteforeningen og Trygfonden.

Det viser, at indsatsen giver store gevinster for den enkelte og for samfundet, og det glæder Hjerteforeningens formand, overlæge, dr.med. Henrik Steen Hansen.

– Det er første gang, at vi ser tal for, at den bedre overlevelse efter hjertestop også følges af færre skader og bedre bevaret arbejdsevne. Det er fantastisk, at danskerne tager budskaberne om at lære og yde livreddende førstehjælp til sig, og på den måde redder deres medmennesker til et nyt og godt liv. At tre ud af fire overlevende klarer det så godt, at de kan arbejde videre efter hjertestoppet, understreger med al tydelighed, at det betaler sig at hjælpe, siger Henrik Steen Hansen.

Flere skal reddes
Med kun 10 procent chance for at overleve et hjertestop uden for hospital, er der stadig plads til forbedring, fremhæver Henrik Steen Hansen. Den ny forskning viser også, at de der ikke vender tilbage i arbejde, i højere grad har skader på hjernen og øget forbrug af medicin mod depression.

– Så der er stadig en indsats, der skal forbedres. Vi er nået langt med kampagner, oplysning og uddannelse af den danske befolkning. Nu skal vi også have fokus på efterbehandlingen for at sikre flest muligt bevaret arbejdsevne og god livskvalitet, siger Henrik Steen Hansen.

Kristian Kragholm og medforskere forventer, at de nye resultater snart offentliggøres i et internationalt tidsskrift.