Overvågning af ventetider for hjertepatienter i pakkeforløb halter fortsat. Det viser den netop offentliggjorte kvartalsvise opgørelse fra Statens Serum Institut. Hjerteforeningen kræver svar fra formanden for Danske Regioner, Bent Hansen, på, hvordan regionerne vil højne kvaliteten af registreringen

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjerteforeningen har arbejdet hårdt på, at der blev indført såkaldt monitorering af forløbstiderne for patienter i hjertepakkeforløb og glæder sig derfor over, at overvågningen er i gang.

Registreringen halter fortsat
Desværre ser Hjerteforeningens formand, Henrik Steen Hansen ingen grund til at glæde sig over den netop offentliggjorte opgørelse for 1. kvartal i 2014:

– Registreringen af patienterne i hjertepakkeforløb halter fortsat, og derfor er det ikke muligt at vurdere implementeringen af hjertepakkerne. Det er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, konstaterer Hjerteforeningens formand, Henrik Steen Hansen.

Hjerteforeningen har derfor bedt om et møde med formand for Danske Regioner, Bent Hansen, hvor foreningen gerne vil drøfte monitoreringen.

– Jeg vil gerne have et klart svar på, hvilke konkrete tiltag regionerne har sat i gang for at højne kvaliteten af registreringen. Vi kan ikke være bekendt over for hjertepatienterne i hjertepakkeforløb, at værktøjet til at kvalitetssikre behandlingen ikke fungerer. Så jeg håber, at Bent Hansen kan give nogle klare bud på, hvordan regionerne vil løse problemet med registreringen, understreger Hjerteforeningens formand Henrik Steen Hansen.


Baggrund om monitorering af hjertepakkerne

Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte trin er tilrettelagt som tids- og indholdsmæssigt veldefinerede begivenheder, der som udgangspunkt følger et på forhånd booket forløb. Pakkeforløbene skal altså sikre veltilrettelagte, ensartede patientforløb med korte ventetider for alle omfattede hjertepatienter i hele landet.

Monitoreringen af pakkeforløbene har til formål at skabe et godt grundlag for en løbende opfølgning på pakkeforløbene på hjerteområdet.

Pakkeforløbene på hjerteområdet blev indført 1. januar 2010 og dækker følgende områder:

  • Pakkeforløb for stabil angina pectoris (hjertekramper)
  • Pakkeforløb for ustabil angina pectoris og akut myokardieinfakt uden ST-elevation
  • Pakkeforløb for hjerteklapsygdom og hjertesvigt

Statens Serum Institut har udarbejdet registrerings- og monitoreringsmodeller for hver af de tre typer af pakkeforløb. Det har været obligatorisk at registrere efter disse modeller siden 1. juli 2013 på alle hospitaler, der behandler hjertepatienter. Monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet er offentliggjort for 3. og 4. kvartal 2013 og 1. kvartal 2014.

Data opgøres kvartalsvist og offentliggøres i midten af den tredje måned efter kvartalets afslutning, hvilket vil sige medio marts, juni, september og december.

Billedtekst: Hjerteforeningens formand, Henrik Steen Hansen, debatterer ventetider på hjerteområdet på Folkemødet på Bornholm. Her ses han i en paneldebat med Socialdemokraternes sundhedsordfører, Flemming Møller Mortensen, Bent Wulff Jakobsen, formand for Brancheforeningen for Privathospitaler og Klinikker,Sophie Løhde, sundhedsordfører for Venstre samt Ulla Astman, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.