Hjerteforeningens nye fundraising- og marketingchef bliver Ellen Smidt-Nielsen. Hun tiltræder jobbet hos Hjerteforeningen den 11. august

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

Ellen Smidt-Nielsen har linjefag i cand. merc., HD i afsætning og har igennem sin karriere haft tilsvarende stillinger blandt andet hos GN ReSound, Mölnlycke, IC Companys samt Red Barnet, og er i sin nuværende stilling som fundraising- og marketingchef hos DIGNITY- Dansk Institut Mod Tortur – ansvarlig for at rejse midler til organisationens arbejde. Ellen Smidt-Nielsen har gennem hele sin hidtidige karriere haft strategisk udvikling, ledelse, fundraising, salg og marketing som omdrejningspunktet.

Hjerteforeningen forventer, at Ellen Smidt-Nielsens solide erfaring med marketing og fundraising fra både det private erhvervsliv og NGO’er vil kunne bidrage positivt til Hjerteforeningens videreudvikling.

Ellen bliver ansvarlig for Hjerteforeningens strategi for fundraising og marketing, som er helt afgørende for Hjerteforeningens arbejde med forskning, patientstøtte, forebyggelse og oplysning om hjertesagen.