Ændringer i medicintilskud til hjertesvigtmedicin får ikke flere patienter til at stoppe med at tage medicin, viser forskning støttet af Hjerteforeningen. Men alt for mange behandles utilstrækkeligt, mener Hjerteforeningens formand, der opfordrer Sundhedsstyrelsen til at sikre, at praktiserende læger kender retningslinjerne

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Det kan være svært for patienter at skulle skifte medicin. Har man vænnet sig til én pille, er det besværligt at vænne sig til en ny slags med tilhørende nye rutiner og eventuelle bivirkninger. Derfor er der risiko for, at patienter stopper med at følge behandlingen, når de presses til medicinskift.

Ny forskning støttet af Hjerteforeningen tyder nu på, at en ændring i tilskud til nogle af de mest anvendte lægemidler til behandling af hjertesvigt og forhøjet blodtryk tilbage i november 2010 førte til et fald på 20 procent i antallet af hjertesvigtpatienter i optimal behandling med de pågældende lægemidler. Dog var der ikke flere patienter, der stoppede i behandling, som følge af de ændrede tilskudsregler.

Bedre end frygtet, langt fra optimalt
Hjerteforeningens formand, overlæge, dr.med. Henrik Steen Hansen, frygtede, at ændringerne kunne have haft større konsekvenser.

– Det er gået bedre end forventet, for meget kan gå galt, når så mange patienter skal skifte medicin.  Men alt for mange hjertesvigtpatienter er stadig i utilstrækkelig behandling, siger Henrik Steen Hansen.

Da Sundhedsstyrelsen ændrede tilskuddene, blev præparater med lægemidlet losartan billigere end præparater af samme type men med candesartan og valsartan. Derfor skulle patienter i behandling med candesartan og valsartan skifte til det billigere losartan.

Over 9.000 patienter med hjertesvigt får et af de lægemidler, der er omfattet af tilskudsændringen, og knap halvdelen af patienterne brugte candesartan eller valsartan før tilskudsændringen. Blot 44 procent af hjertesvigtpatienterne var efter tilskudsændringen i optimal behandling med losartan, candesartan eller valsartan.

– Så der er stadig et alt for stort antal hjertesvigtpatienter, der ikke får optimal medicinsk behandling, og tilskudsændringerne har muligvis forværret underbehandlingen, siger Henrik Steen Hansen, der derfor tilskynder Sundhedsstyrelsen til at give klare retningslinjer for behandlingen og sikre, at de bringes ud til landets læger.

Gælder også blodtrykspatienter
Studiets konklusion støtter op om en nylig rapport udarbejdet for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, der viser, at blodtrykspatienter, som også behandles med lægemidlerne med ændrede tilskud, også fik utilstrækkelig behandling både før og efter tilskudsændringen.

Resultaterne i undersøgelserne er dog behæftet med usikkerhed, for forskerne har ikke direkte tal for, hvilke doser patienterne får. I stedet har de anslået doserne ved at trække tal fra Lægemiddelregistret om patienternes køb af medicin og der fra beregnet, hvor store doser købet svarer til.

– Det er måden at gøre det på, men kan give usikkerheder i tallene. Desuden ved vi ikke, om der er gode grunde til, at nogle patienter ikke får fuld dosis af lægemidlerne. Det kan være, at de fx har oplevet bivirkninger eller af andre grunde skal have en lavere dosis, siger Henrik Steen Hansen.

Generelt tilskud til flere lægemidler
Fra den 23. juni 2014 bliver det igen lettere for patienterne at holde sig til den medicin, de er i behandling med.  Sundhedsstyrelsen giver nemlig igen generelt tilskud til lægemidler med valsartan og candesartan samt irbesartan udover lægemidler med losartan. Er du i losartan-behandling og velbehandlet, er der dog ingen grund til at skifte tilbage til valsartan eller candesartan. Den nye tilskudsændring skyldes fald i priserne.