Ny dansk forskning viser, at for hver 10 recepter, som praktiserende læger udskriver til ny behandling, indløses de ni. Hjertekarpatienter indløser 19 ud af 20

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjertekarpatienter er særligt gode til at hente deres medicin. Færre end hver tyvende, 4,7 procent, indløser ikke deres recept på medicin mod hjertekarsygdom. Personer over 70 år er dobbelt så gode til at indløse deres recept, som personer mellem 18-29 år. Det viser forskning fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital.

Fra januar 2011 til august 2012 fik knap 150.000 danske patienter godt 300.000 gange udskrevet medicin fra deres praktiserende læge til ny behandling. I 9,3 procent af tilfældene, dvs. knap hver tiende, indløste patienterne ikke deres recept inden for fire måneder, viser den nye forskning.

Professor og overlæge Jesper Hallas er en af forskerne bag studiet, der netop er offentliggjort i tidsskriftet European Journal of Clinical Pharmacology, med cand.pharm. Anton Pottegård som hovedforfatter. De nye resultater viser, ifølge Jesper Hallas, at andelen af patienter, der indløser recept, er ganske god og bedre end forventet, og at alle patientgrupper trods alt er nogenlunde lige tilbøjelige til at hente deres medicin.

– Vi har brugt de praktiserende lægers egen database til at undersøge, om recepterne bliver indløst. Tidligere forskning på området har antydet, at mange recepter ikke bliver indløst. Men vores resultater viser, at patienterne i høj grad indløser deres recepter, og de gør det hurtigt. Langt de fleste har indløst deres recept inden for en dag, efter de får den udskrevet, siger Jesper Hallas.

Stadig et arbejde at gøre
Det er positivt, at hjertekarpatienterne passer godt på sig selv og henter deres medicin, mener Hjerteforeningens forskningschef, professor, overlæge Gorm B. Jensen, men helst skulle alle indløse deres recepter.

– At hver tiende patient ikke indløser sin recept, kan være et tegn på, at nogle patienter ikke føler sig tilstrækkeligt informeret om formålet med behandlingen og behandlingens virkning og eventuelle bivirkninger. De læger, der ordinerer medicinen, har stadig et arbejde at gøre i at forklare patienterne om medicinens virkning og motivere dem til at tage den, siger Gorm B. Jensen.