I dag er der næsten dobbelt så mange, der lever med en hjertekarsygdom i forhold til, hvor mange, der lever med kræft. Det viser ny analyse fra Hjerteforeningen. Og antallet af hjertepatienter fortsætter med at stige

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

430.000 danskere har i dag overlevet og lever med en hjertekarsygdom. Det er det højeste antal nogensinde og en stigning på 10.000 siden sidste opgørelse af forekomst af hjertekarsygdomme.

I 2020 vil der være 50.000 flere danskere, der lever med hjertekarsygdom, svarende til 480.000 danskere. Det viser en fremskrivning lavet for Hjerteforeningen af Statens Institut for Folkesundhed.

Forebyggelse og rehabilitering stadig vigtigere
De nye tal for forekomsten af hjertekarsygdomme understreger behovet for regionerne og kommunernes forebyggelses- og rehabiliteringsplanlægning. Hjerteforeningens formand opfordrer derfor kommunerne og regionerne til at prioritere forebyggelses- og rehabiliteringsplanlægningen:

– Dødeligheden af hjertekarsygdomme er faldet markant i de sidste 20 år. Men blot fordi en hjertekarpatient er blevet behandlet og har overlevet en hjertekarsygdom, er det langt fra givet, at livet kan leves ligesom før. Hjertekarsygdomme medfører i mange tilfælde betydelig invaliditet og nedsat livskvalitet for patienterne. Derfor er det uhyre vigtigt at fortsætte den livsvigtige forskning i forebyggelse og diagnosticering – og ikke mindst at sikre systematisk opfølgning og efterbehandling blandt hjertepatienterne, understreger Hjerteforeningens formand, overlæge, dr. med. Henrik Steen Hansen.

Forkammerflimren er den nye folkesygdom, flere lever med hjertesvigt
Det er diagnoserne forkammerflimren og iskæmisk hjertesygdom, som fx blodprop i hjertet, der rammer flest danskere. Mens de største stigninger i hjertediagnoser ses blandt patienter med forkammerflimren og hjerteklapsygdomme.

I perioden 2002 til 2011 var der en stigning i nye tilfælde af forkammerflimren på 25 procent og en stigning på 55 procent for nye tilfælde af hjerteklapsygdomme blandt danskerne. Også i diagnosen hjertesvigt ses en stigning blandt patienter, der lever med sygdommen. Fra 2005 til 2011 var der en stigning blandt især mænd, der lever med hjertesvigt på 24 procent.

Hjerteforeningen forventer, at især nye tilfælde af forkammerflimren og hjertesvigt vil stige markant blandt danskerne frem mod 2020, hvis den nuværende udvikling fortsætter. Det skyldes, at der bliver flere ældre mennesker i befolkningen, og at risikoen for hjertekarsygdom stiger med alderen.

46.000 danskere rammes om året af hjertekarsygdomme, som fx blodprop i hjertet. Ud af disse rammes alene 20.000 af forkammerflimren.  93.000 danskere lever i dag med forkammerflimren, som giver forstyrrelser i hjertets elektriske system. Forkammerflimren øger markant risikoen for blodprop eller hjerneblødning (apopleksi).

Fakta om hjertekarsygdom
• 430.000 danskere lever med hjertekarsygdom
• 46.000 danskere rammes om året af hjertekarsygdom
• Hjertekarsygdom er skyld i hvert fjerde dødsfald i Danmark
• 13.500 danskere dør af hjertekarsygdom om året
• Iskæmisk hjertesygdom er den største dræber, og alene blodprop i hjertet koster 4.500 danskere livet om året
• Hjertekarsygdom koster over 500.000 sengedage på hospital om året
• Hjertekarsygdom koster ca. 7 mia. kroner til behandling og medicin om året