Bivirkninger og mangelfuld information gør mange utrygge ved medicin og modvillige mod at tage den. Det viser ny interviewundersøgelse blandt hjertekarpatienter, pårørende og behandlere. Hjerteforeningen vil have sundhedsvæsnet til at forbedre vejledningen til patienterne

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hvorfor skal jeg det? Hvad gør det overhovedet godt for? Hvad med bivirkninger? Og er det ikke et problem med så mange forskellige slags medicin på en gang? Det er spørgsmål, patienter ofte sidder tilbage med, efter lægen har givet dem en diagnose på hjertekarsygdom og en lang liste med uforståelige navne på medicin, som de skal tage resten af livet.

Patienternes utryghed ved medicin går ud over behandlingen. For en stor andel af patienterne stopper med at tage noget af deres medicin mod lægens anvisning. Andre justerer selv doserne op eller ned.

Det er konklusionerne fra en undersøgelse blandt patienter, pårørende og behandlere, som Hjerteforeningen har fået udført af forskere fra Statens Institut for Folkesundhed.

Ærgerligt problem
Sygeplejerske og leder af Hjerteforeningens rådgivningscentre i Østdanmark, Anne Skjødt, genkender resultaterne fra sine samtaler med patienter og efterspørger klarhed for, hvor patienterne skal gå hen med deres problemer.

– Vi møder mange patienter, der oplever utryghed omkring deres medicin. Det er rigtig ærgerligt. I forvejen er de jo udfordrede af, at skulle finde sig selv til rette med deres sygdom. Sundhedsvæsnet må tage ansvaret på sig, for behandling er ikke kun at give medicin, men også at sikre, at patienterne uddannes i deres egen behandling. Så de ved, hvad de får, hvorfor de får det, og hvor de skal gå hen, hvis de har spørgsmål til deres behandling, siger Anne Skjødt.

Mere medicin kræver mere tid
Patienterne i undersøgelsen oplever, at informationen om deres medicin er mangelfuld og fuld af medicinske termer, der er svære at forstå. Det kan også være svært at huske, hvad man fik at vide. Derfor vil flere af de adspurgte patienter gerne have informationen flere gange i løbet af deres behandling, og gerne med helt almindelige ord.

Det ved de interviewede eksperter godt er nødvendigt. De fremhæver netop behovet for grundige samtaler med patienterne omkring deres medicin. Især fordi det ofte er medicin, de ikke kan mærke effekten af nu og her. Patienternes bud på en løsning er jævnlige kontrolbesøg, hvor deres medicin bliver gennemgået. Det tilslutter Anne Skjødt sig.

– Behovet for medicingennemgang bliver større og større i takt med, at flere og flere patienter lever med hjertekarsygdom og med andre sygdomme samtidigt. Sundhedsvæsnet bliver derfor nødt til at sikre sig, at patienterne løbende får den nødvendige vejledning og medicingennemgang for at leve trygt med både sygdom og behandling, siger Anne Skjødt.

Undersøgelsen er baseret på interviews af 19 patienter, fire pårørende og otte eksperter, samt en gennemgang af forskningen på området. Resultaterne skal ligge til grund for en stor spørgeskemaundersøgelse, som Hjerteforeningen vil bruge til at afdække, hvilke problemer, patienter oplever i sundhedsvæsnet og i livet med en hjertekarsygdom.

Få råd om medicin
Er du en af dem, der er utryg ved din medicin og gerne vil have mere at vide, så kan du kontakte Hjerteforeningens rådgivere i dit lokale rådgivningscenter eller på Hjertelinjen 80 20 33 66. Du kan også læse meget mere om medicin her.