Det står sløjt til med at indføre forebyggelsespakkerne om blandt andet tobak og fysisk aktivitet. Det viser en rapport lavet af Statens Institut for Folkesundhed

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Kun omkring en tredjedel af kommunerne i Danmark lever op til grundniveauet for anbefalingerne i forebyggelsespakkerne, som er udsendt af Sundhedsstyrelsen i 2012. Det viser Hjerteforeningens gennemgang af rapport fra SIF om kommunernes arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.

På tobaksforebyggelse er det kun 30 procent af kommunerne, der lever op til anbefalingerne i forebyggelsespakkerne. Endnu færre af kommunerne (26 procent) lever op til anbefalingerne i forebyggelsespakken om fysisk aktivitet. Og kun hver femte kommune (21 procent) lever op til anbefalingerne i forebyggelsespakken om mad og måltider.

Hjerteforeningen finder det bekymrende, at arbejdet med forebyggelse i kommunerne tilsyneladende er nedprioriteret i mange af landets kommuner:

– Det er ærgerligt, at kommunerne ikke er nået længere med at indføre anbefalingerne i forebyggelsespakkerne. Og der er lang vej endnu, når kun en tredjedel af kommunerne er kommet i gang med arbejdet efter snart to år. Kommunerne er tættere på borgerne, og har derfor en kæmpe opgave og ikke mindst et ansvar for at deltage i og arbejde for forebyggelse og bedre sundhed blandt borgerne. Derfor er det faktisk også for ringe, at en så stor del af kommunerne ikke er kommet længere i arbejdet med forebyggelse, siger Henrik Steen Hansen, overlæge og formand i Hjerteforeningen.

Han opfordrer derfor kommunerne til at prioritere arbejdet med forebyggelsesarbejdet og til at få sat forebyggelse til gavn for borgernes sundhed på dagsordenen. Det er frivilligt om kommunerne implementerer forebyggelsespakkerne. Forebyggelsespakkerne blev udsendt af Sundhedsstyrelsen ad to omgange i 2012. Først i juni og dernæst i november i 2012.

Intentionen og strategi mangler hos en tredjedel af kommunerne
En ud af tre kommuner (31 procent) har slet ikke en strategi for, hvordan de vil indføre forebyggelsespakkerne, og 43 procent har delvist en strategi for implementering. Kun 27 procent af kommunerne har en strategi for implementeringen.

Langt fra alle kommunerne har en intention om at leve op til anbefalingerne i forebyggelsespakkerne. Kun 70 procent af kommunerne svarer, at de i høj grad har en intention om at leve op til grundniveauet i forebyggelsespakkerne om fysisk aktivitet og tobak. Når det handler om mad og måltider, svarer kun 65 af kommunerne, at de har en intention om at leve op til grundniveauet i forebyggelsespakken.
Ringe organisering af arbejdet med forebyggelse i kommunerne.

Sundhed og forebyggelse foregår ikke kun i de kommunale sundhedsforvaltninger, men i høj grad også på tværs af forvaltningerne. Og kun lidt over halvdelen af kommunerne vurderer, at samarbejdet på tværs fungerer tilfredsstillende.

Kortlægningen af kommunernes arbejde med implementering af forebyggelsespakkerne viser, at kendskabet til forebyggelsespakkerne i andre forvaltninger end i sundhedsforvaltningen er lavt. I skoleforvaltningen, som kan spille en vigtig rolle i at sikre sunde rammer for alle børn, vurderer kun 10 procent af kommunerne, at der i høj grad er kendskab til forebyggelsespakkerne blandt ledere, planlæggere og konsulenter. For teknik og miljøforvaltninger, som har en vigtig rolle i fx at sikre omgivelser, der fremmer cyklisme og anden fysisk aktivitet, er der kun seks procent af kommunernes teknik og miljøforvaltninger, der angiver højt kendskab til forebyggelsespakkerne.

Forebyggelsespakkerne savner politisk opmærksomhed i kommunerne
Blandt kommunalpolitikere inden for andre fagområder end sundhed er der ligeledes meget ringe kendskab til forebyggelsespakkerne. Således svarer kun 35 procent af kommunalpolitikere inden for sundhedsområdet, at de har et godt kendskab til forebyggelsespakkerne, og 50 procent svarer, at de har et nogenlunde kendskab. 13 procent svarer at de i mindre grad har kendskab og tre procent svarer slet ikke eller ved ikke. Noget bedre står det til blandt ledere på sundhedsområdet og konsulenter samt planlæggerne. Her svarer over 90 procent, at de i høj grad og i nogen grad har et godt kendskab til forebyggelsespakkerne.