Sundhedsminister Nick Hækkerup har netop fremlagt et forslag, der skal komme social ulighed i sundhed til livs. Hjerteforeningen glæder sig over, at ministeren nu ser ud til reelt at fokusere på den afgørende problematik, der kan sikre mindre hjertedød og bedre livskvalitet

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

De veluddannede klarer sig væsentligt bedre og lever længere end personer med kort uddannelse. På hjerteområdet er risikoen for at få en blodprop i hjertet 2,5 gange større hos personer med kort uddannelse end hos personer med en lang uddannelse.

– Behandlingen af hjertepatienter er bygget op omkring tilbud, og så må folk ellers shoppe rundt i dem. Oftest er direktøren meget bedre til at navigere i systemet og sikre sig de relevante tilbud end buschaufføren. Hvis vi skal gøre noget ved den sociale ulighed, skal vi målrette ydelserne meget mere. Det kræver særbehandling af folk – både positivt og negativt, siger Hjerteforeningens formand, overlæge Henrik Steen Hansen og fortsætter:

– Det er specielt ved overgangene mellem sygehus, praktiserende læge og kommunerne, at mange nybehandlede hjertepatienter risikerer at falde ud af systemet og dermed ikke får den livsvigtige efterbehandling. Der er behov for, at sundhedspersonalet i højere grad foretager en vurdering af, hvem der har brug for at blive taget i hånden gennem sundhedssystemet og sikre, at det sker.

Men regeringen bør også koncentrere indsatsen mod strukturel forebyggelse og ikke kun behandlingen og efterbehandlingen af hjertepatienter, mener Henrik Steen Hansen.

– Ca. 23 procent af alle hjertekarsygdomme i Danmark er forårsaget af rygning. Væsentligt højere afgifter på tobak og sikring af at tobaksvarer er mindre synlige i butikkerne vil have afgørende indflydelse på at reducere rygning blandt unge og lavt uddannede og dermed mindske uligheden i sundhed, siger Henrik Steen Hansen.