For mange hjertepatienter er en operation forbundet med angst og uro. Musikterapi kan dulme deres  frygt

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

”Hvad har I gjort ved min mand? Han er så glad efter at have fået musikterapi.” Sådan sagde en pårørende om sin mand, der stod for at skulle have foretaget en hjerteklapoperation på Aalborg Universitetshospital for nogle år siden. Han deltog i et ph.d.-studie, der skulle afdække, om musikterapi kan dulme angst og frygt i forbindelse med hjerteoperationen. Musik kombineret med afspændingsøvelser kan hjælpe patienter til at føle sig mindre angste og stressede, fortæller Karin Schou, ph.d. i musikterapi, som står bag studiet.

– Vi ved fra utallige undersøgelser, at udvalgt musik virker beroligende og angstdæmpende på mennesker. Nu ville vi undersøge om det var muligt at mindske angst hos nyopererede hjertepatienter ved at tilbyde dem at lytte til udvalgt beroligende musik samtidig med, at de fik en levende ”en til en” guidet afspænding, siger Karin Schou.

Større udbytte
63 nyopererede hjertepatienter på Hjerte-Lungekirurgisk Afdeling på Aalborg Universitetshospital deltog i studiet i årene 2005 til 2007. De fleste var mænd og sidst i 60´erne. De blev tilfældigt fordelt på tre grupper – to behandlingsgrupper med musikterapi og en kontrolgruppe. Den ene behandlingsgruppe lyttede til musik, som de selv havde valgt blandt fire programmer samtidig med, at en musikterapeut guidede dem igennem en kropslig afspænding. Den anden gruppe fik tilbudt samme musik, men her var forskningsassistenten til stede i rummet uden at føre samtale med patienten, mens patienten lyttede til det valgte musikprogram. Den tredje gruppe – som var kontrolgruppen – fik tilbudt hvilepauser uden musik.

– De patienter, som lyttede til musik og fik en guidet afspænding, oplevede et større udbytte af deres hvile under deres indlæggelse. Ved at vælge sin egen musik og bestemme lydstyrken havde de en vis kontrol over deres situation. Noget som læger og sygeplejersker ellers er herre over under indlæggelsen. Musik gør os i stand til ”at gøre noget selv” og håndtere den angst, som vi kan opleve i forbindelse med en hjerteoperation, siger Karin Schou.

Fri for bivirkninger

Hvorvidt musikterapi kan afhjælpe fysiske smerter, kan Karin Schou og andre forskere ikke med sikkerhed sige noget om. Men det vil stadig give god mening at bruge musikterapi som et supplement i behandlingen af hjertepatienter, mener Karin Schou.

– En af fordelene ved at lytte til musik er, at patienterne ingen bivirkninger oplever som ved medicin. Musik som medicin eller terapi kan være en god og ikke-invasiv behandling for patienterne sammenlignet med meget andet, de skal igennem, siger hun.

Musikterapi foregår i dag på nogle kræftafdelinger i forbindelse med forskningsprojekter, blandt andet på børn-og ungeafdelingen på Aarhus Universitetshospital. Og i Aalborg kører et forsøg, hvor to ambulancer med specialdesignede højtalere fragter hjertepatienter til det nordjyske Universitetshospital. Ud af 100 patienter foretrak 72 at lytte til musik under ambulanceturen. Ifølge Karin Schou har musikterapien ikke fundet vej til hjerteafdelingerne herhjemme. 
 
Har du fået lyst og mod på at afprøve musiklytning derhjemme?
Så læs Karin Schous råd til at komme i gang:

– Vælg 2-3 musikstykker fra din samling, som du godt kan lide. Musikstykkerne skal ikke være længere end 5 minutter hver og må ikke have for høj puls eller have pludselige skift i tempo og volumen. Musikken skal være nogenlunde forudsigelig uden at være kedelig.

– Vælger du klassisk musik, så hold dig til langsomme satser (adagio). Der er ingen grund til at købe ”No stress” cd’er, som sælges på markedet. Disse udgivelser indeholder ofte bl.a. filmmusik med meget pludselige og indimellem voldsomme og uforudsigelige skift, som ikke gavner hjertepatienter.    

– Sæt dig godt tilrette i en behagelig stol i et rum, hvor du ikke bliver forstyrret. Luk øjnene og vær opmærksom på din vejrtrækning.

– Start med det hurtigste musikstykke og slut med det langsomste, hvis der er forskel i tempoet. Så vil musikken hjælpe dig med at slappe af.

– Gentag øvelserne et par gange om dagen, hvis du har tid. Lav gerne øvelserne midt på dagen eller umiddelbart efter, at du er kommet hjem fra job.