Europa-Parlamentet har i dag stemt ja til at indføre et nyt tobaksvaredirektiv, som vil have betydning for reguleringen af tobakssalget i Danmark. Det er lykkedes, at dreje politikernes fokus hen på, at begrænse rygningen blandt børn og unge, mener Hjerteforeningen

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

Tobak slår hver anden ryger ihjel, som ryger i en længere periode. Rygning er samtidig den enkeltfaktor, der oftest er skyld i hjertekarsygdom – mere end hver femte hjertekarsygdom er forårsaget af rygning. Tobaksdirektivet indebærer forbud mod aromaer som frugtsmag, vanilje og mentol i cigaretter, hvilket typisk henvender sig til unge som en slags slikcigaretter. Hjerteforeningen mener, at dette er et skridt i den rigtige retning. Cigaretpakkerne er helt centrale i markedsføringen overfor børn og unge. Derfor er Hjerteforeningen generelt tilfreds med, at alle cigaretpakninger skal forsynes med en endnu større sundhedsadvarsel i form af tekst og billede, der skal fylde 65 procent af pakningen.

– Det nye direktiv er et skridt i den rigtige retning for at forhindre, at børn og unge starter med at ryge. Men vi så dog gerne yderligere stramninger – fx et forbud mod de tynde cigaretter, som bruges af meget unge piger, som fejlagtigt tror, at de er mindre skadelige end almindelige cigaretter. Den danske regerings arbejde med at reducere rygning er imidlertid gået i stå. Væsentligt højere afgifter og at gøre tobaksvarer mindre synlige i butikkerne vil have afgørende indflydelse på at reducere rygning blandt unge, siger Hjerteforeningens formand, overlæge Henrik Steen Hansen.