Hjerteforeningen beklager den usikkerhed omkring brug af forskningsmidler, som den seneste debat i medierne har skabt

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

Hjerteforeningen uddeler hvert år omkring 25 mio. kroner til forskning i hjertekarsygdom – penge der udelukkende kan uddeles takket være danskernes generøse bidrag.

Hjerteforeningen arbejder hårdt på, at de indsamlede midler bruges bedst muligt, så de kommer de danske hjertepatienter og deres pårørende til gode.

I Hjerteforeningen føres der skrap kontrol med uddeling af forskningsmidler. Der skal altid afleveres dokumentation for, hvordan pengene er brugt, når de projekter, der er støttet af Hjerteforeningen, afsluttes.

Er det stipendie-bevillinger modtager Hjerteforeningen løbende lønsedler som dokumentation, og er der tale om driftsmidler, aflægges der regnskab med dokumentation i form af bilag ved projektets afslutning. Kan der ikke fremvises dokumentation i form af bilag eller lønsedler, skal pengene altid betales tilbage til Hjerteforeningen.