Ny handlingsplan for organdonation offentliggøres i dag, og skal omsætte danskernes positive holdning til organdonation til handling, mener Hjerteforeningen, der har været med til at udforme handlingsplanen

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Ca. 87 procent af danskerne er positive over for organdonation. Men danskernes positive holdning til organdonation bliver langt fra altid omsat i handling i form af en registrering i Donorregistret. Det skal den nye handlingsplan, som Hjerteforeningen har bidraget til, rette op på.

– Målet med anbefalingerne er at komme med forslag til en national handlingsplan, som skal fjerne ventelisterne på organer. Nu er det op til politikerne at gøre anbefalingerne til konkrete tiltag, og det vil Hjerteforeningen følge op på, siger formand for Hjerteforeningen, overlæge, dr.med. på Odense Universitetshospital, Henrik Steen Hansen.

Hjerteforeningen har bl.a. arbejdet for nudging, som bedst beskrives som en fødselshjælp, til at omsætte holdning til handling. Metoden er kendt fra mange sammenhænge, og i relation til organdonation er metoden taget i brug, i den amerikanske delstat Illinois og for nyligt i Tyskland.

Nudging kan medvirke til, at debatten omkring organdonation i større omfang tages i familierne og dermed få folk til at registrere sig. Hvis den afdøde har taget stilling til organdonation, letter det byrden fra de pårørende, hvis den ulykkelige situation skulle opstå.

En konkret dansk model kan være, at danskerne opfordres til at registrere sin holdning i Donorregistret, når man som bruger logger ind på hjemmesiden www.sundhed.dk

Desuden foreslås videndeling mellem hospitalerne i handlingsplanen. Hospitalerne skal blive bedre til at dele deres erfaringer gennem såkaldt Best Practice.

– En af de ting, hospitalerne kan blive bedre til, det er at sikre, at der i alle relevante tilfælde faktisk bliver spurgt om organdonation, når man har en patient med hjernedød siger Henrik Steen Hansen.

Arbejdsgruppen, som Hjerteforeningen har været en del af, er nedsat af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse og har i dag fremlagt sine forslag til handlingsplan til Sundhedsministeren.