Regeringens fastsættelse af målbare og forpligtende sundhedsmål, og fokus på social ulighed, er et stort fremskridt i kampen mod hjertekarsygdom, mener Hjerteforeningen

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Mål for udjævning af social ulighed har Hjerteforeningen de sidste to år forsøgt at sætte på den politiske dagorden. Derfor glæder det Hjerteforeningen, at regeringen har lyttet og prioriterer det i regeringens sundhedsudspil, som præsenteres i dag.

Et andet centralt element i udspillet er partnerskaber mellem myndigheder, virksomheder og foreninger. Hjerteforeningen ser store perspektiver i partnerskaber, specielt i bestræbelserne på at få udjævnet den sociale ulighed i sundhed, som gør at direktøren i dag lever 10 år længere end fabriksarbejderen. Med 420.000 danske hjertepatienter er forebyggelse en vigtig indsats i Hjerteforeningens arbejde. Foreningen bidrager derfor gerne i relevante partnerskaber, der medvirker til flere leveår, bedre livskvalitet og social lighed i sundhed.

Foreningen har gode erfaringer med partnerskaber. Fx indgår Hjerteforeningen i et lovende projekt i Holstebro Kommune på bl.a. børneinstitutioner og erhvervsskoler, der skal mindske social ulighed i sundhed.

Partnerskaber gør det imidlertid ikke alene, men skal suppleres med strukturelle tiltag for at have den nødvendige effekt, mener Hjerteforeningens formand Henrik Steen Hansen.

–    Vi mangler stadig tiltag, som har den største effekt på rygning. Fx forbud mod synlig opstilling af cigaretter i butikkerne samt højere priser på tobak, som vil have en stor effekt på børn og unge og samtidig bidrage til at udjævne den sociale ulighed i sundhed, siger Henrik Steen Hansen.