Regeringens fastsættelse af målbare og forpligtende sundhedsmål, og fokus på social ulighed, er et stort fremskridt i kampen mod hjertekarsygdom, mener Hjerteforeningen

God læselyst!

Vi er glade for, at du læser denne artikel. Den er over 2 år gammel, hvilket kan betyde, at der er enkelte faktuelle detaljer, som kan være ændret, siden artiklen blev skrevet. Du er altid velkommen til at skrive til madslo@hjerteforeningen.dk, hvis du har kommentarer. På forhånd tak.

Mål for udjævning af social ulighed har Hjerteforeningen de sidste to år forsøgt at sætte på den politiske dagorden. Derfor glæder det Hjerteforeningen, at regeringen har lyttet og prioriterer det i regeringens sundhedsudspil, som præsenteres i dag.

Et andet centralt element i udspillet er partnerskaber mellem myndigheder, virksomheder og foreninger. Hjerteforeningen ser store perspektiver i partnerskaber, specielt i bestræbelserne på at få udjævnet den sociale ulighed i sundhed, som gør at direktøren i dag lever 10 år længere end fabriksarbejderen. Med 420.000 danske hjertepatienter er forebyggelse en vigtig indsats i Hjerteforeningens arbejde. Foreningen bidrager derfor gerne i relevante partnerskaber, der medvirker til flere leveår, bedre livskvalitet og social lighed i sundhed.

Foreningen har gode erfaringer med partnerskaber. Fx indgår Hjerteforeningen i et lovende projekt i Holstebro Kommune på bl.a. børneinstitutioner og erhvervsskoler, der skal mindske social ulighed i sundhed.

Partnerskaber gør det imidlertid ikke alene, men skal suppleres med strukturelle tiltag for at have den nødvendige effekt, mener Hjerteforeningens formand Henrik Steen Hansen.

–    Vi mangler stadig tiltag, som har den største effekt på rygning. Fx forbud mod synlig opstilling af cigaretter i butikkerne samt højere priser på tobak, som vil have en stor effekt på børn og unge og samtidig bidrage til at udjævne den sociale ulighed i sundhed, siger Henrik Steen Hansen.