Patienter med mekaniske hjerteklapper må ikke behandles med de nye typer af blodfortyndende medicin. Det indskærper Sundhedsstyrelsen nu over for lægerne efter flere indberetninger af bivirkninger

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Patienter med mekaniske hjerteklapper bør holde sig til den klassiske blodfortynder Marevan (med det aktive stof warfarin). Som vi tidligere har skrevet her på siden, kan de nyere typer blodfortyndende medicin, Pradaxa, Xarelto og Eliquis, nemlig øge risikoen for blodpropper og blødninger.

Retningslinjerne for brug af de nye lægemidler fremgår af produktinformationen. Alligevel har ca. 120 patienter med mekanisk hjerteklap fået en recept på en af de tre lægemidler, skriver Sundhedsstyrelsen, som har modtaget seks indberetninger om bivirkninger blandt disse patienter.

Sundhedsstyrelsen indskærper derfor nu, at patienter med mekaniske hjerteklapper skal behandles med Marevan (warfarin) eller alternativt Marcoumar (phenprocoumon). Sundhedsstyrelsen overvåger sammen med Trombosecenteret på Aalborg Universitetshospital forbruget og sikkerheden, ved de nye blodfortyndende lægemidler.

Har du biologiske hjerteklapper og behov for blodfortyndende behandling, fx pga. atrieflimren, bør du også behandles med Marevan. For patienter med atrieflimren uden sygdom i hjerteklapperne, kan begge typer blodfortyndende behandling være et sikkert valg. Tal altid med din læge, hvis du er i tvivl om du får den rette behandling.