<p spellcheck="true">Patienter med hjertesvigt kan nu få en mekanisk hjertepumpe som endelig behandling i stedet for at vente på, at et egnet donorhjerte dukker op. Håbet er, at fremtidens pumper kan spare de få donorhjerter til udvalgte patienter</p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

 – Hvor pumperne før var en løsning til at holde patienten i live til et donorhjerte blev tilgængeligt, kan udvalgte patienter nu få en pumpe som endelig behandling. Det er blevet en mulighed, fordi vi nu har fået pumper, der holder længere og er så små. De er blevet et reelt tilbud for hjertesvigtpatienter, der kan få flere år med god livskvalitet, siger Finn Gustafsson. Han er hjertelæge på Rigshospitalet og følger de 16 danskere, der bærer rundt på den type mekaniske hjertepumpe, der hedder HeartMate II.

Pumpen sidder i en slange, der sys fast på patientens hjerte i den ene ende, og på hovedpulsåren i den anden ende. Her kan den trække blodet ud af hjertet og pumpe det videre ud i kroppens blodårer og på den måde holde patienter med hjertesvigt i live.

– Vi har anvendt HeartMate II siden 2006, og overlevelsen ser ud til at være særdeles god. Nogle af patienterne i vores program har nu levet med pumpen i mere end 6 år, siger Finn Gustafsson.

Godt nyt til hårdt ramte patienter
Det er en fantastisk udvikling, der kan redde alvorligt syge patienter med svær hjertesvigt, mener Hjerteforeningens formand, overlæge dr.med. Henrik Steen Hansen.

– De er en hårdt ramt og desværre voksende gruppe af hjertepatienter. Så vi har brug for nye behandlingsformer. Donorhjerter er et godt tilbud, men desværre er der alt for få tilgængelige. Stamcellebehandling er ikke en løsning endnu, men kan forhåbentlig blive det i fremtiden. De mekaniske pumper er et godt behandlingstilbud nu og her, og de vil blive endnu bedre i takt med udvikling af endnu lettere og bedre udstyr, siger Henrik Steen Hansen.

Hvis der var uendeligt mange donorhjerter til rådighed, ville pumperne nok ikke have den store plads endnu, mener Finn Gustafsson.

– Men det har vi ikke. Jeg håber derfor på, at vi i fremtiden i første omgang tilbyder patienterne en pumpe. Hvis det så ikke er den rette behandling, kan vi tilbyde et donorhjerte. På den måde vil de få donorhjerter vi har række langt længere.