<p spellcheck="true">Er du rask men overvægtig, er det ikke sikkert, at du får et længere liv af at tabe dig, konkluderer Vidensråd for Forebyggelse i ny rapport. Men husk motion og sund kost</p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Omkring hver anden voksne dansker er overvægtig, overvægt øger risikoen for at få hjertekarsygdom, og hvert år dør 2,8 millioner mennesker verden over som følge af overvægt. På den baggrund lyder spørgsmålet: ”Skal overvægtige voksne tabe sig?”, som et dumt spørgsmål med et enkelt svar. Men ak nej.

Der er ikke dokumentation for at anbefale raske voksne overvægtige at tabe sig, hvis formålet blot er at leve længere, konkluderer en ny rapport fra Vidensråd for Forebyggelse. Den samlede forskning på området kan nemlig ikke vise en positiv effekt af vægttabet.

 – Resultatet bygger dog på en type forskning, der altid vil være behæftet med stor usikkerhed. Langt det meste forskning på området er såkaldte registerstudier, som ikke kan sige noget om årsagssammenhæng. Konklusionen skal derfor tages med forbehold, vurderer Hjerteforeningens forskningschef, professor og overlæge Gorm B. Jensen.

Konklusionen om, at vægttab ikke øger livslængden, er heller ikke det samme som en anbefaling om ikke at tabe sig, hvis man er overvægtig, pointerer Hjerteforeningens ansvarlige for forebyggelse, Ida Enghave.

Ida Enghave har derfor følgende gode råd:

 – Inden du kaster dig ud i et vægttab, så få lægens vurdering af dit blodtryk, kolesterol og helbred generelt. Er alt i den skønneste orden, vil det være fint blot at spise sundt og være aktiv ved at følge kost- og motionsrådene. Har du derimod forhøjede værdier på risikofaktorerne, kan der derudover være god mening i også at forsøge at tabe sig. Et vægttab kan blandt andet forebygge diabetes og forhøjet blodtryk og aflaste led og muskler, siger Ida Enghave.

Følg gerne kost- og motionsrådene
Rapporten efterlader heller ingen tvivl om, at der stadig er god grund til at følge de almindelige anbefalinger om sund livsstil med hensyn til kost og fysisk aktivitet. Følger vi alle kost- og motionsrådene, lever vi længere.

 – Det er med andre ord vigtigt at spise sundt og at motionere uanset, om du taber dig eller ej. Motionen og den sunde kost beskytter dine blodkar og dit hjerte mod forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og forhøjet blodsukker uafhængigt af din vægt, siger Ida Enghave.

Der kan være andre gode grunde til et vægttab end et ønske om flere leveår, understreger både rapportens forfattere og Ida Enghave.

– Overvægt kan i det hele taget forhindre dig i at leve det liv, du gerne vil leve. Overvægt kan gøre det svært at være aktiv, og det kan mindske din livskvalitet. Nogle oplever også at blive mobbet. Alt det kan jo også være gode grunde til at forsøge sig på et vægttab, siger Ida Enghave.

Forebyggelse er afgørende
Allervigtigst er det at forebygge. Fedme og overvægt er tæt forbundet med hjertekarsygdom og for tidlig død. Det er fedtet på maven, der belaster karsystemet, så det er stadig en fordel at forebygge et stort taljemål.

 – Det gør man bedst ved at spise sundt og motionere rigeligt. Brug gerne de officielle kost- og motionsråd som pejlemærke, siger Ida Enghave.

Rapporten har ikke undersøgt vægttab blandt overvægtige voksne, der allerede er hjertekarsyge, og siger derfor ikke noget om, hvorvidt det er en god ide at anbefale syge voksne at tabe sig.

af , d. 22. oktober 2013