<p>Flere end 9.000 borgere og 600 medarbejdere fra hjemmeplejen i Frederikshavn Kommune er blevet uddannet i hjertelungeredning på bare 18 måneder</p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Kan det lade sig gøre at uddanne en hel kommunes borgere til at redde liv? Det var udfordringen, da projektet Parat til hjertestart i Frederikshavn Kommune lagde fra start den 1. april 2012. Svaret er et klart: Ja. Det var åbenlyst, da afslutningen af projektet officielt blev markeret mandag den 7. oktober. Parat til Hjertestart er et samarbejdsprojekt mellem Frederikshavn Kommune, Region Nordjylland, Hjerteforeningen og TrygFonden.

Større chancer for at overleve hjertestop
På Parat til hjerterstarts hjemmebane i Kattegat Siloen i Frederikshavn kunne en glad borgmester konstatere, at missionen er lykkedes.

– Chancen for at overleve et hjertestop er blevet større, fordi langt flere nu er parate til at træde til, hvis et menneske falder om. Så Frederikshavn Kommune er blevet et tryggere sted at være, fastslog borgmester Lars Møller.

Hjemmeplejen er tættere på – og systemet virker
Frederikshavn Kommune har form som en banan. Fra Skagen til Frederikshavn er der 40 km fra Skagen til Aalborg er der 110 km. Hvis en borger falder om med hjertestop uden for hospital, vil en af hjemmeplejens biler ofte være tættere på end ambulance og akutbil. Derfor er kommunens 60 hjemmeplejebiler blevet udstyret med en hjertestarter, og hjemmeplejens medarbejdere er blevet uddannet i hjertelungeredning og har fået hjertestoptelefoner.

Der foreligger på nuværende tidspunkt kun foreløbige resultater, som er opgjort i september måned 2013 og derfor ikke inkluderer alle udkald. De foreløbige data viser, at i ni ud af 10 tilfælde, hvor hjemmeplejere er kaldt ud, er de nået frem til borgeren for at yde hjælp. I 29 procent af tilfældene er hjemmeplejen ankommet før ambulancen og akutbilen. I de tilfælde, hvor hjemmeplejen er ankommet først, har medarbejderne ydet livreddende førstehjælp i 75 procent af tilfældene.

– Når en person falder om med hjertestop, er vedkommende død. For hvert minut herefter, uden at der ydes livreddende førstehjælp, falder chancen for overlevelse med 10 procent, så efter 10 minutter kan personen ikke længere genoplives. Derfor er uddannelsen af borgerne og hjemmeplejens medarbejdere det vigtigste, hvis flere skal overleve hjertestop udenfor hospital, understreger Poul A. Hansen, overlæge og præhospital leder i Region Nordjylland.

Lokale ildsjæle gør en forskel
Jyta Popik, der er lokal projektleder i Parat til hjertestart, har sammen med sine medarbejdere været i kontakt med foreninger, klubber, arbejdspladser, organisationer, råd, loger, skoler m.fl. for at sprede budskabet om muligheden for at lære at redde liv. De tre lokale frivilliggrupper i Skagen, Frederikshavn og Sæby arbejdede sideløbende ihærdigt på at mobilisere deres netværk i lokalsamfundet til at være med.

[448x254]Jyta_popik

– De frivillige har været ildsjæle, der har flyttet noget. De har trukket på alle kanaler og har et lokalkendskab, som vi projektansatte har nydt godt af, fortalte Jyta Popik.

Jyta Popiks deltagelse i et distriktsudvalgsmøde fik også landsbyerne på banen med det ene idérige arrangement efter det andet, og i samtlige 26 landsbyer har hundredvis af borgere været nede på alle fire og trykke på genoplivningsdukken for at lære at redde liv.

Ny sammenhængskraft
Centerleder Jytte Egetoft Thøgersen havde stor ros til hjemmeplejen for at have taget udfordringen op og på meget kort tid have fået uddannet medarbejderne i hjertelungeredning, brug af hjertestarter og betjening af deres nye telefoner.

– I hjemmeplejen har vi opdaget en helt ny sammenhængskraft, og jeg vil håbe, at denne model vil blive brugt i andre kommuner. Frederikshavn Kommune er ikke en udkantskommune, men en forkantskommune, hvor borgerne kan få hjælp, hvis de falder om med hjertestop, sagde Jytte Egetoft Thøgersen.

I løbet af blot tre måneder havde 400 medarbejdere været igennem uddannelsesforløbet. Nu er der uddannet over 600 medarbejdere i hjemmeplejen.

Borgere hjælper borgere er vejen frem
Erfaringerne fra Parat til hjertestart viser, at partnerskabet mellem TrygFonden, Hjerteforeningen, Region Nordjylland og Frederikshavn Kommune fungerer godt, og at samarbejdet med lokale ildsjæle er med til at drive hjertestarterbevægelsen fremad.

– Parat til hjertestart handler om, at borgere hjælper borgere og tager ansvar for hinanden. Jeg vil håbe, at de andre kommuner også vil uddanne deres medarbejdere og borgere. Regionen går meget gerne med ind og medvirker alt det, vi overhovedet kan. Vi går fx ind og tager ansvar for at gøre hjertestartere, der har været i brug, klar igen, sagde regionsrådsformand Ulla Astman.

Med henvisning til antallet af borgere i kommunen var der for borgmester Lars Møller mere end 62.000 gode grunde til at gå med i Parat til hjertestart

– Hvis en borgmester ringer til mig for at høre, om hans kommune kan få noget ud af at gå ind i et lignende projekt, vil jeg sige ja. Men jeg vil også sige, at han skal snakke med de mennesker, der skal være aktive i projektet, for det er en stor opgave at løfte, sluttede Lars Møller.