<p spellcheck="true">Kronprinsessen har netop uddelt Børnehjertefondens forskningslegater, i alt 850.000 kroner, til forskning i medfødte hjertesygdomme. Kronprinsessen besøgte også daginstitutionen Koglehuset i Holstebro for at starte et nyt sundhedssamarbejde mellem Børnehjertefonden, Hjerteforeningen og Holstebro Kommune</p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Kronprinsessen uddelte i dag Børnehjertefondens årlige forskningslegater i Musikteatret Holstebro. Godt 850.000 kr. blev givet til forskning i børns hjertesygdomme. Hovedlegaterne går i år til reservelæge på Kolding Sygehus Mads Damkjær, ph.d.-studerende Niels Bjerregaard Matthisen ved Århus Universitet og klinisk assistent ved Århus Universitetshospital Peter Agger.

Du kan læse om de støttede projekter længere nede i artiklen.

Bedre sundhed i dagtilbud
Fremover skal Hjerteforeningen, en af landets største NGO’ere med en massiv viden og erfaring inden for sundhedsforebyggelse, sammen med Børnehjertefonden og Holstebro Kommune styrke helbredet i Holstebro, både blandt de yngste, blandt hjertepatienter og blandt erhvervsskoleelever. Projektet bærer titlen ”Fra viden til vaner” og skal udvikle en model for, hvordan man kan bekæmpe en af velfærdssamfundets nye store udfordringer: Ulighed i sundhed.

Inden legatudddelingen igangsatte H.K.H. Kronprinsesse Mary derfor dette nye samarbejdsprojekt i daginstitutionen Koglehuset, hvor Kronprinsessen hilste på de forventningsfulde børn og voksne og fik forevist en såkaldt Rumlekasse.

Se video fra besøget:

Børnehjertefondens ”Rumlekasse” indeholder bolde, sjippetove, hinkesten, frø og gode råd til sund mad og aktive lege. Som en del af projektet ”Fra viden til vaner” uddeles Rumlekassen til alle kommunens daginstitutioner og dagplejere, og den skal gøre det lettere at fylde hverdagen med sunde aktiviteter og sund mad.

Desuden vil pædagogisk personale fra Børnehjertefonden sammen med konsulenter fra Holstebro Kommune varetage et uddannelsesforløb af en eller flere pædagoger fra hver daginstitution og dagplejer. Forløbet vil lægge vægt på, hvordan sund kost og bevægelse kan integreres i det daglige pædagogiske arbejde.

Som en tredje komponent af projektet indgår forskellige aktiviteter fra Rumlerikkerne, Børnehjertefondens sundhedsteater, som har stor erfaring med at formidle sundhedsrelaterede problematikker til børn.

Modtagere af Børnehjertefonden forskningslegaterne 2013

Mads Damkjær: Krokodillen som mulig dyremodel for medført hjertemisdannelse af typen Steno-Fallot’s tetralogi

Projektets formål er at afklare, om krokodillens særlige hjerteopbygning kan bruges som model for børn med hjertemisdannelser. Den hyppigste diagnose blandt hjertebørn er misdannelsen Steno-Fallot’s Tetralog, som på mange måder minder om krokodillens hjerte. Hvis krokodillen kan bruges som dyremodel, vil det udgøre en ny og lovende basis for studier af den livstruende sygdom.

Studiet kan på sigt få betydning for, hvordan man behandler de akutte og livstruende tilfælde, som optræder hos patienter med Steno-Fallot Tetralogi. Mads Damkjær har modtaget Børnehjertefondens forskningslegat på 115.000 til sit forskningsprojekt og forventer projektet afsluttet 31. december 2013.

Niels Bjerregård Matthiesen: Medfødte hjertefejl og hjerneskader

Projektets formål er at undersøge baggrunden for hjerneskader, der er særdeles hyppige hos børn med hjertefejl. Op til halvdelen af hjertebørnene udviser forstyrrelser af sprog, bevægelse, indlæring og adfærd – og allerede hos fostre med hjertefejl ses forsinket vækst af hjernen. Derfor fødes børnene med nedsat hovedomfang, hvilket er et velkendt tegn på hjerneskade. Projektet undersøger hovedomfanget ved fødslen hos børn med såvel sjældne som hyppigt forekommende hjertefejl.

Studiet er det første, som undersøger hjertefejls betydning for hjernens vækst, og skaber derfor en unik mulighed for tidligt at identificere risikofaktorer for hjerneskade. Niels Bjerregård Matthiesen har modtaget Børnehjertefondens forskningslegat på 130.000 kr. og forventer projektet afsluttet d. 31. januar 2015.

Peter Agger: Konsekvenserne af udvidet højre hjertehalvdel ved medfødte hjertesygdomme

Projektets formål er at undersøge, hvordan en udvidet højre hjertehalvdel kan forårsage svære hjerterytmeforstyrrelser og pludselig uventet hjertedød. En udvidet højre hjertehalvdel skyldes primært en utæthed af lungeklappen mellem hjertet og lungerne. I praksis undersøges de anatomiske og fysiologiske forhold hos en gruppe grise med udvidelse af højre hjertehalvdel, for herefter at anvende de indsamlede erfaringer til at vurdere hjertefunktionen hos en gruppe patienter med utæt lungeklap.

Projektet bidrager med ny nødvendig viden, som kan gøre det nemmere at forudse, hvordan hjertesygdommen vil udvikle sig. Peter Agger har modtaget Børnehjertefondens forskningslegat på 180.000 kr. og forventer at afslutte sit forskningsprojekt i april 2016.