<p spellcheck="true">Ny viden om udbredelsen af pludselig uventet hjertedød vil forbedre forebyggelse og redde pårørende, håber Hjerteforeningens formand</p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Nogle gange sker det ud af det blå.

Hvad man troede var raske unge mennesker under 50 år, dør uden forvarsel. De falder om uden hverken de eller andre vidste, at de var syge. De rammes af det, der kaldes pludselig uventet hjertedød.

For første gang nogensinde har danske forskere, støttet af Hjerteforeningen, opgjort, hvor udbredt fænomenet er i en hel befolkning. For hver 100.000 leveår, fandt de 8,6 pludselige, uventede dødsfald. Det svarer til 300 danskere om året.

Vil forbedre forebyggelsen
Tidligere undersøgelser har vist, at dødsfaldene i høj grad skyldes arvelig hjertesygdom, men der mangler stadig viden om, hvad det er for sygdomme. Det var den udfordring, der ansporede reservelæge Bjarke Risgaard fra Rigshospitalets Hjerteafdeling til at gennemføre studiet.

– Vi ville gerne have belyst, hvad det er for sygdomme, der ligger bag dødsfaldene. Det vil betyde, at vi bedre kan forebygge dødsfaldene og hjælpe de pårørende, siger Bjarke Risgaard, som netop har præsenteret resultaterne på et foredrag ved årets europæiske hjertekongres.

Bliver den døde obduceret og undersøgt for en arvelig hjertesygdom, giver det mulighed for at undersøge de pårørende for, om de har samme risiko. Har de det, kan det være, at de kan behandles forebyggende. Den mulighed blev forbedret da Danske Regioner i maj 2013 gav grønt lys for obduktion af døde under 50 år uden såkaldt oplagt tilgrundliggende årsag.

Hjerteforeningens formand, overlæge Henrik Steen Hansen, er derfor godt tilfreds med udviklingen.

– Nu har vi både fået sikret de efterladte en mulighed for obduktion af den unge afdøde, og en bedre viden om, omfanget af dødsfaldene. Det giver gode muligheder for at forhindre flere af de tragiske hændelser i fremtiden, siger Henrik Steen Hansen.

af , d. 1. september 2013