<p>3.079 patienter udenfor hjertepakkerne venter for længe på at få stillet en diagnose ifølge regionernes egne tal. Det er helt uacceptabelt og kan i værste fald koste liv, mener Hjerteforeningen<br /></p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Over hele landet må hjertepatienter stadig væbne sig med tålmodighed for at komme til en forundersøgelse af hjertekarsygdom. Det viser ventelisteopgørelser, som regionerne er blevet bedt om at indberette til Sundhedsministeren på baggrund af et spørgsmål fra Liselott Blixt fra folketingets sundhedsudvalg. 3.079  danskere venter længere end 4 uger, som er de faglige anbefalinger for den maksimale ventetid. De lange ventelister frustrerer Henrik Steen Hansen overlæge på Odense Universitetshospital  og formand for Hjerteforeningen:

– Efter lang tids kamp har vi  endeligt fået et billede af, hvor mange, der venter for længe på en ultralydsscanning, som er fundamentet for at få stillet en diagnose. Det viser, at ca. 3.000 danskere lever i uvished og er bekymret. Det kan have psykiske konsekvenser og for nogle fatale konsekvenser, hvis de har en alvorlig hjertesygdom, der ikke opdages i tide. Danske Regioner har ved flere lejligheder selv gjort opmærksom på, at der er problemer med lange ventetider på ultralydsscanning. Det er altså ikke noget nyt problem og der har været masser af muligheder for at rette op på problemet, siger Henrik Steen Hansen. 
 
Hjerteforeningen vurderer, at det er urealistisk, at regionerne når at øge kapaciteter på ultralydsscanninger, så at de kan overholde den nye udredningsgaranti, der træder i kræft den 1. september 2013. Ordningen medfører, at patienter ikke må vente mere end 30 dage på udredning.

Hjerteforeningen opfordrer regionerne til hurtigt at udvide tidsrummet for, hvornår der laves forundersøgelser.

– Der er gode erfaringer med at få foretaget hjerteskanninger på hjerteafdelinger uden for normal arbejdstid af personale på overarbejde.
Patienterne må derudover have mulighed for at få ultralydsscanninger på privathospitaler eller praktiserende speciallæger, hvis ventetiden overskrider 4 uger, siger Henrik Steen Hansen.