<p>Stort internationalt studie påviser, at kvinder i aldersgruppen 40-49 har 8,5 gange større risiko for at få blodprop i hjertet end jævnaldrende kvinder, der aldrig har røget <br /></p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

At rygning er skadeligt er en gammel nyhed. Men viden om hvor skadelig rygningen er, bliver stadig større, og et stort amerikansk studie kortlægger rygningens skadelige effekt for kvinder såvel som mænd.

Effekten viser sig at være større blandt kvinder end blandt mænd – og især blandt de yngre kvinder. Undersøgelsen, der er publiceret i American Journal og Public Health, dokumenterer, at risikoen er størst blandt de yngre kvinder, hvor 88 % af alle tilfælde af hjertekarsygdom blandt kvinder i 40-49 års-alderen kan tilskrives rygning. For mænd i samme aldersgruppe var det 79 % og for mænd i aldersgruppen 50-59 år var tallet 56 sammenholdt med 81 % blandt kvinderne.

–    Rygning er den enkeltfaktor, der har størst indflydelse for udvikling af fx blodprop i hjertet, og det nye studie understreger vigtigheden, ikke mindst for kvinder, af at kvitte smøgerne, siger Inge Vestbo, administrerende direktør i Hjerteforeningen

Mange kvinder ved ikke, at rygning dræber

Hjerteforeningen har i forbindelse med Elsk hjertet kampagnen, der sætter fokus på kvinders hjerter, lavet en analyse blandt danske kvinder om deres syn på, hjertesygdom. Analysen viser, at op mod halvdelen af de adspurgte kvinder (44 %) ikke nævner rygning som blandt de tre største risikofaktorer. Dette til trods for at rygning uden sammenligning er den risikofaktor, der er værst for hjertet.

–    Det ærgrer mig, at der fortsat er så stor uvidenhed blandt de danske kvinder om rygningens effekt for deres hjerte. Elsk hjertet kampagnen er et opråb til alle danske kvinder om at de skal passe godt på deres hjerter. Den allernemmeste måde at gøre det på er for rygerne at kvitte cigaretterne og for ikke-rygerne at lade dem blive på supermarkedshylden, afslutter Inge Vestbo

Om Elsk hjertet kampagnen
Hjerteforeningen lancerer d. 12. august
2013 kampagnen Elsk hjertet, der sætter fokus på kvinder og hjertekarsygdom.
Kampagnen skal blandt andet øge kendskabet til kvinders symptomer og
samle penge ind til forskning i kvinder og hjertekarsygdomme.

Andel af hjertesygdomstilfælde blandt kvinder og mænd, der kan tilskrives rygning

 

Kvinder     

Mænd 

40-49 år 

88 % 

79 %

50-59 år 

81 %

56 %

60-69 år 

71 %

48 %

70+

68 %

51 %

Risikofaktorer, kvinder i højest grad tror, øger risikoen for at udvikle hjertekarsygdom

Rygning

 

29 %

Overvægt

 

22 %

Arvelige forhold

 

15 %

Fed kost

  14 %

Stress

   9 %

For lidt motion

   8 %

Alkohol

   2 %

Luftforurening

   1 %


Kilde: YouGov undersøgelse foretaget for Hjerteforeningen i juni måned 2013.
Der er gennemført 1538 interviews blandt kvinder i aldersgruppen
40-74 år.

Vidste du at…

  • En kvindelig ryger vil i gennemsnit miste 10,4 år i forhold til en person, der aldrig har røget. Det er næsten to år mere end en mand i gennemsnit vil miste (8,5 år)
  • Danske kvinder ligger i toppen af statistikken i Europa, når det gælder dødelighed af lungekræft og KOL. På verdensplan har danske kvinder en topplacering med hensyn til andelen som ryger
  • I dag ryger ca. 20 % af voksne, danske kvinder dagligt. Derudover er der 4 %, der ryger af og til
  • Kvindelige rygere har en firefold risiko for at få en iskæmisk hjertesygdom samt en tre gange større risiko for at få apopleksi, end kvinder der aldrig har røget
  • Risikoen for at få en blodprop i hjertet er fordoblet allerede ved 3-5 cigaretter dagligt for kvinder og for mænd 6 cigaretter og derudover