Danskerne vil gerne have en hjælpende hånd, når det gælder deres sundhed. Det viser ny undersøgelse fra Hjerteforeningen, som kalder det urimeligt at gøre sundhed udelukkende til den enkeltes eget ansvar

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjerteforeningen opfordrer politikerne til at lytte og ikke lade sig
skræmme af fx højere afgifter på sodavand, slik og cigaretter. Dyrere sodavand og højere priser på cigaretter skræmmer ikke danskerne. I hvert fald ikke, når de bliver spurgt om deres holdninger til afgifter på usunde forbrugsvarer, som en måde at regulere sunde vaner på. Et flertal af danskerne vil desuden gerne have gode råd om deres livsstil og især gode råd til, hvad de kommer i indkøbsvognen og tips til motion i hverdagen.

Det viser en ny undersøgelse af danskernes holdninger til, hvem der har ansvaret for vores sundhed. Undersøgelsen er lavet af YouGov for Hjerteforeningen blandt et repræsentativt udsnit af 1.011 danskere mellem 18 og 74 år.

Indgriben i sundhed skræmmer ikke danskerne
Og ansvaret for de sunde valg er ifølge mange ikke kun den enkeltes eget ansvar. Mere end hver tredje dansker (33 procent) mener, at det offentlige har et medansvar for, at det er nemt for borgerne at træffe sunde valg.

Over halvdelen (51 procent) mener, at det offentlige skal hjælpe borgerne gennem regulering af sund adfærd, så som afgifter på usunde forbrugsvarer som sodavand, slik og cigaretter. 44 procent mener, at det offentlige skal hjælpe borgerne fx gennem rådgivende samtaler med kostvejleder, motionsvejleder, rygestopvejleder eller andre sundhedsprofessionelle fra kommunen.

61 procent mener, at det offentlige skal hjælpe borgerne med at træffe sunde valg gennem generel oplysning og vejledning.

Og danskerne vil gerne have direkte hjælp fra det offentlige til at leve sundt. Næsten seks ud af 10 blandt alle adspurgte i undersøgelsen vil gerne have helt konkret hjælp og rådgivning til kost, motion og livsstil.

Hjælp danskerne med at træffe sunde valg
Hjerteforeningens direktør Inge Vestbo mener, det er på tide, at politikerne lytter til, at danskerne faktisk gerne vil have hjælp til at træffe sunde valg i hverdagen:

– Afgifter på de usunde forbrugsvarer, som et middel til at regulere sund adfærd, skræmmer ikke danskerne. Derfor er det også frygteligt ærgerligt, at regeringen her på det seneste har taget skridt til at fjerne afgifterne på nogle af de allermest usunde forbrugsvarer som fx sodavand og øl, når vi ved, at lave priser påvirker forbrugsmønsteret hos særligt udsatte grupper, som både børn, unge og lavindkomstgrupperne, som er dem, der bliver lokket af lave priser.

– De billigere øl og sodavand er et klart tilbageskridt for folkesundheden. Afgiftslettelserne koster millioner af kroner i stigende sundhedsudgifter, har i høj grad en social slagside, og leder til ulighed i sundhed, understreger Hjerteforeningens direktør, cand. med., Inge Vestbo.

Hjerteforeningens direktør henviser til, at Skatteministeriet netop har fremlagt beregninger, der viser, at afgiftslettelserne vil få sodavandsforbruget i Danmark til at stige med 7 procent.
Det øgede alkoholforbrug, som følge af afgiftsnedsættelserne på øl, skønnes ifølge Skatteministeriet desuden at medføre helbredsomkostninger på ca. 40 mio. kr. årligt. Det omfatter fx udgifter til sygehuse.

Inge Vestbo fortsætter:
– I Danmark bestemmer din uddannelse og bopæl groft sagt, hvor lang tid du lever. Bor du i Gentofte kan du forvente at leve 7,4 år længere, end hvis du bor i en af omegnskommunerne syd for København. Med de kæmpe sociale og geografiske forskelle i levetiden herhjemme, er det helt urimeligt at gøre sundhed til den enkeltes ansvar alene. Regeringen har et kæmpe medansvar for at skabe rammerne, så det er nemt for borgere i Danmark at træffe de valg, der gør, at de kan leve et sundt og langt liv, siger Inge Vestbo.

Danmark er udfordret på fedme
OECD bemærkede i en rapport tidligere på året om sundhedspolitikken i det danske sundhedsvæsen, at Danmark er udfordret på de forebyggelsesområder, der angår fedme og alkoholindtaget. Rapportens forfatter Francesca Colombo, der er senioranalytiker på sundhedsområdet i OECD, siger:

– Den mest omkostningseffektive måde at forebygge på er ved at lave en kombination af fødevareafgifter, læge-patientsamtaler om livsstilsomlægning samt sundhedsmærker på fødevarer.

OECD noterede sig samtidig i rapporten, at fedtafgiften er afskaffet i Danmark, ligesom sukkerafgiften er afskaffet. Og dette går stik imod OECD’s anbefalinger på området.