<p>Merethe Gaardbo og Mads Lebech blev valgt ind i Hjerteforeningens bestyrelse ved foreningens repræsentantskabsmøde lørdag den 25. maj i Nyborg. Peter Højland blev valgt som ikke-lægelig næstformand. </p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Merete Gaardbo har i sine 20 år som aktiv i Sæby Lokalkomite været en del af det frivillige arbejde i Hjerteforeningen. Som frivillig har hun været med til at skaffe nye medlemmer til Hjerteforeningen, målt utallige blodtryk på danskerne, sendt dem til lægen, hvis det var for højt, og talt med hjertepatienter og deres pårørende i lokalområdet. De frivilliges indsats i lokalkomiteerne i Hjerteforeningen optager Merethe Gaardbo, ligesom kvinder og hjertekarsygdom har hendes særlige interesse. At få hjertesagen på dagsordenen både lokalt og nationalt og skabt synlighed om foreningens mærkesager, bliver også en af Merethe Gaardbos fokusområder i bestyrelsen. Merethe Gaardbo er bankuddannet og har arbejdet i Spar Bank Nord i 39 år.

Mads Lebech vil bl.a. kunne bidrage med sin mangeårige politiske erfaring som nyt medlem af Hjerteforeningens bestyrelse. Mads Lebech er cand. jur. og administrerende direktør for den private filantropiske Industriens Fond, men har tidligere bestridt poster som bl.a. borgmester i Frederiksberg Kommune og formand for Hovedstadens Udviklingsråd. Med afsæt i Mads Lebechs indsigt i organisationer og det politiske arbejde vil han kunne understøtte Hjerteforeningens initiativer og indsats for at styrke fokus på hjertebehandlingen og dansk hjerteforskning. Mads Lebech er medlem af en række bestyrelser, bl.a. som næstformand i bestyrelserne for Udviklingsselskabet By og Havn I/S og Tivoli A/S.

Ny næstformand
Peter Højland blev valgt som ny ikke-lægelig næstformand i Hjerteforeningen efter at have været medlem af bestyrelsen i to år. Han har altid været imponeret over Hjerteforeningens arbejde, der efter hans mening hviler på integritet, tillid og gensidighed.

– Det betyder, at vi skal være åbne om vores arbejde og resultater. Vi skal være effektive og få mest mulig ud af de midler, vi modtager og vores medlemmer skal se værdien i vores arbejde, siger Peter Højland.

Han vil fortsætte med at styrke og forbedre Hjerteforeningens tre store indsatsområder: forskning, de frivillige og patientstøtte. Den ny ikke-lægelige næstformand vil blandt andet arbejde for at skaffe flere midler til forskning i hjertekarsygdomme, som skaber resultater, der gør en forskel i hjertekarpatienternes hverdag. Også foreningens rådgivning, støtte og patientoplysning skal styrkes for at fremme foreningens budskaber. Med troværdig information skal Hjerteforeningen være til stede, når patienter og pårørende har brug for det.

Rollen som patienternes vagthund vil Peter Højland også arbejde for, at Hjerteforeningen lever op til. Det skal ske gennem politisk arbejde, der gavner hjertekarpatienters sag. De frivilliges indsats skal prioriteres, så flere får interesse for at lave frivilligt arbejde for hjertesagen. Peter Højland er derfor optaget af, at Hjerteforeningens mere end 1.000 frivillige får de bedste rammer for at udføre frivilligt arbejde i lokalkomiteerne.

Peter Højland er adjungeret professor på CBS og tidligere administrerende direktør for SAS Danmark og Superfos. Han er desuden formand for en lang række organisationer fra Soldaterforeningen til Bikubenfonden.

Preben Qvist-Sørensen og Christian Hassager blev genvalgt til bestyrelsen.