<p spellcheck="true">Hjerteforeningens formand, Henrik Steen Hansen, er netop udnævnt som Lighedsambassadør. Læs her, hvad han vil kæmpe for i indsatsen mod social ulighed </p>

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

Sundhedsminister Astrid Krag udnævnte for nylig de første Lighedsambassadører, som har forpligtet sig til at tilslutte sig en fælles indsats mod ulighed i sundhed. En af de udnævnte er Hjerteforeningens formand, overlæge, dr.med., Henrik Steen Hansen.

Henrik Steen Hansen har med udnævnelsen forpligtet sig til at gøre, hvad han kan, for at sætte ulighed i sundhed på dagsordenen, at tænke lighed i sundhed ind i de ting, han gør, og at komme med tre konkrete eksempler på, hvordan han vil arbejde for større lighed i sundhed.

Som Lighedsambassadør, vil Hjerteforeningens formand have særligt fokus på:

Patient-til-patientsamtaler
En større andel af hjertepatienter med kort eller ingen uddannelse modtager ikke rehabilitering. For disse har Hjerteforeningen startet et initiativ, hvor specialuddannede hjertepatienter kontakter nye patienter for at fortælle om mulighederne for hjælp og rådgivning.

Erhvervsskoleelevers sundhed
Sundheden for elever på erhvervsskoler skal fremmes for at reducere den markante overrepræsentation af hjertekarsygdom for danskere med en erhvervsfaglig uddannelse.

Audiovisuel vejledning til hjertepatienter
Hjerteforeningen vil arbejde med at udvikle patientinformation der imødekommer det problem, at mange patienter med kort eller ingen uddannelse ikke bruger det skriftlige materiale, der er tilgængeligt på hjemmesider, på sygehuse og i Hjerteforeningen.

Du kan også melde dig som Lighedsambassadør – se mere her.

af , 26. juni 2013