<p spellcheck="true">Hjerteforeningen, Børnehjertefonden og Holstebro Kommune indgik den 3. juni et ambitiøst samarbejde. Sammen vil de to bekæmpe en af velfærdssamfundets nye sundhedspolitiske udfordringer: Ulighed i sundhed. Med samarbejdsaftalen får Hjerteforeningen en ny og langt mere proaktiv rolle i udformningen af konkrete sundhedstilbud. Samtidig skal samarbejdet udgøre en best practice-model for, hvordan kommuner og NGO’er generelt kan samarbejde om at udvikle løsninger på samfundets problemer<br spellcheck="true" /></p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Hjerteforeningen, Børnehjertefonden og Holstebro Kommune er fra den 3. juni indgået i et ambitiøst og nyskabende samarbejde.
Samarbejdet løber frem til udgangen af 2015 og skal efter planen udmønte sig i disse tre projekter:

  • Fra viden til vaner – sundhed på førskoleområdet: Videreuddannelse af det pædagogiske personale og formidlingsinitiativer skal sammen med bl.a. sundhedsoplysende børneteater øge sundheden for kommunens yngste
  • Sunde erhvervsskoler i Holstebro: Positiv påvirkning af en gruppe unge, som har særligt høj risiko for at udvikle livsstilssygdomme – nemlig eleverne på erhvervsskolerne – gennem sundere madvaner og aktiviteter
  • Livslang rehabilitering: Samarbejde om rehabilitering af hjertepatienter med fokus på optimering af overgange mellem sygehuset, den kommunale rehabilitering, den alment praktiserende læge og Hjerteforeningen. Dette skal sikre en mere systematisk efterbehandling, der hjælper patienter til at leve et godt og aktivt liv med hjertesygdom

Ny rolle for NGO-organisationer
Hjerteforeningen besidder en massiv viden om livsstilssygdomme og forebyggelsesarbejde, og direktør for Hjerteforeningen, Inge Vestbo, udtaler:

–  I Danmark er vi vant til at bekæmpe ulighed. Men vi har ikke været tilstrækkeligt gode til at fokusere på ulighed i sundhed. En kortere uddannelse giver ganske enkelt et kortere liv – det ved vi fra statistikkerne, og derfor er det nødvendigt, at der bliver udformet nogle tiltag, som er målrettet mod at forbedre denne skævhed. Det vil vi i Hjerteforeningen gerne være med til. Vi vil gerne i endnu højere grad gå ind og finde løsninger på konkrete sundhedsproblemer i samarbejde med offentlige aktører, og derfor er vi fulde af positive forventninger til samarbejdet med Holstebro.

Forbillede for resten af landet
Samarbejdet handler både om at forbedre sundheden i Holstebro og om at skabe en model, som kan udbredes til andre af landets kommuner. Derfor evalueres projekterne løbende, og der vil undervejs i forløbet blive afholdt en konference, der skal udbrede den udviklede viden til et større netværk.
Borgmester i Holstebro, H.C. Østerby, udtaler:

– Der er hele tiden behov for at udvikle nye tilgange til, hvordan vi forebygger og udvikler folkesundheden. Vi ved, at forebyggelse er fuldstændig centralt, og vi ved også, at der postes rigtig mange ressourcer i sundhedsvæsenet. Livsstilssygdomme er blevet en del af den danske folkesjæl, men det vil vi forsøge at bekæmpe nu ved at skabe en model for, hvordan en kommune og en NGO-organisation i fællesskab kan udvikle nye måder at forbedre folkesundheden på.

Lavt uddannede har dårligere helbred
Personer med kort uddannelse ryger mere, spiser mindre sundt og er mindre fysisk aktive end personer med lang uddannelse. For eksempel er der mere end 4 gange så mange storrygere blandt mænd med mindre end 10 års uddannelse end blandt mænd med mindst 15 års uddannelse – og et tilsvarende billede gør sig gældende blandt kvinder.

Der er også en stor social skævhed i, hvem der gør noget for at bevare eller forbedre helbredet. Personer med mindre end 10 års uddannelse gør mindre for helbredet end personer med mere end 15 års uddannelse. Denne forskel i opmærksomhed på sundhed mellem danskere med henholdsvis kort og lang uddannelse er mere markant for mænd end for kvinder.

Usund livsstil øger som bekendt risikoen for at udvikle hjertekarsygdomme, diabetes og visse former for kræft. Dødeligheden af iskæmisk hjertesygdom (reduceret ilttilførsel til hjertemusklen) er over dobbelt så høj blandt patienter med kort uddannelse som blandt patienter med lange videregående uddannelser.

Det er blandt andet problemstillinger som disse, som Hjerteforeningen og Holstebro Kommune har besluttet i fællesskab at tage hånd om og komme med konkrete løsningsforslag til.

Klik for at se video fra pressemødet:
 

Hjerteforeningen og Holstebro Kommune: Fælles front mod de sundhedspolitiske udfordringer from HAVE Backstage on Vimeo.