<p>Det er en kendsgerning, at danskerne spiser for meget salt. Alligevel har der de seneste dage været udtalelser i pressen, der sår tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt at sænke det daglige indtag af salt i befolkningen. DTU Fødevareinstituttet, Hjerteforeningen, Dansk Hypertensionsselskab og Dansk Selskab for Folkesundhed understreger, at der er god dokumentation for at sænke saltindtaget</p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Selv om det er en kendsgerning, at danskerne spiser for meget salt, har der de seneste dage i pressen været udtalelser, der sår tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt at sænke det daglige indtag af salt i befolkningen.

Forkert udlægning af amerikansk rapport i danske medier
Udtalelserne er baseret på en rapport, der er udarbejdet af et ekspertpanel, der rådgiver de amerikanske sundhedsmyndigheder (Institute of Medicine). Eksperterne har belyst konsekvenserne af at sænke det daglige saltindtag til mellem 3 og 5 gram.

Rapporten konkluderer, at et højt saltindtag er sundhedsskadeligt, og at det nuværende høje saltindtag bør sænkes. Derimod finder de amerikanske eksperter ikke, at der er tilstrækkeligt grundlag for at reducere saltindtaget til mindre end de nuværende anbefalede 5-6 gram salt om dagen og efterlyser mere forskning på området.

Imidlertid er rapporten blevet udlagt i de danske medier, som at danskernes nuværende saltforbrug på 7 til 12 gram om dagen er i orden, og at der ikke er nogen grund til at sænke det. Det er en forkert udlægning.

God dokumentation for at sænke saltindtaget
Danske forskere finder, at der er rigtig god dokumentation for at sænke saltindtagelsen til 5-6 gram om dagen. Det er også de danske sundhedsmyndigheders plan i det igangværende Saltpartnerskab, som er et partnerskab mellem bl.a. Fødevarestyrelsen, Hjerteforeningen og en række fødevareindustrier, der bl.a. samarbejder om at sænke indholdet af salt i industrielt fremstillede fødevarer.

”En effektiv nedbringelse af saltindtagelsen kan kun ske, hvis fødevareindustrien sænker saltet i færdigforarbejdede varer, da vi får op til 80 procent af vores salt gennem disse produkter”, siger afdelingschef Gitte Gross fra DTU Fødevareinstituttet.

Det er vigtigt at sænke saltet, da det er veldokumenteret, at et øget saltindtag medfører forhøjet blodtryk, som giver anledning til blodpropper i hjertet og hjerneblødning.  For raske mennesker er det ikke muligt at spise for lidt salt. Kun hos særlige risikogrupper, som fx hjertepatienter, der får vanddrivende medicin, er det ikke en fordel at sænke saltindtaget.

”Den planlagte reduktion af salt i vores mad bør derfor fortsætte, da den vil redde flere hundrede liv om året og endnu flere tilfælde af blodpropper og hjerneblødning”, understreger direktør Inge Vestbo fra Hjerteforeningen.