<p>Hjerteforeningen glæder sig over regeringens fokus på forebyggelse i det nye sundhedsudspil. Men regeringen er alt for uambitiøs, når det kommer til midler til udligning af den sociale ulighed i sundhed, mener Hjerteforeningens direktør</p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Over dobbelt så mange danskere med en kort uddannelse, i forhold til dem med en lang uddannelse, bliver ramt af hjertekarsygdom. Derfor er det helt centralt for Hjerteforeningen, at uligheden i sundhed mindskes, og at danskernes sundhed forbedres gennem forebyggelse.

”Mere borger, mindre patient” – Regeringens nye sundhedsudspil, der sætter kursen for sundhedsområdet – er et vigtigt og rigtigt skridt på den vej. Med udspillet vil regeringen øge fokus på forebyggelse, social ulighed i sundhed og inddragelse af patienter og pårørende. Det er et budskab, der glæder Hjerteforeningens direktør, cand.med. Inge Vestbo.

 – Det er i den grad tiltrængt med øget fokus på inddragelse, forebyggelse og lighed i sundhed. Især udligning af den sociale ulighed i sundhed vil være yderst positivt for hjertekarpatienter, siger Inge Vestbo.

Men midlerne, 600 mio. kr. over de næste fire år, er slet ikke store nok.

Beløb står ikke mål med nødvendig indsats
– Det kræver en massiv indsats at give de socialt svageste i samfundet samme sundhed som alle andre. I det store regnskab, hvor de samlede årlige offentlige sundhedsudgifter er på omkring 100 mia. kr., er udspillets 600 mio. kr. et overordentligt beskedent beløb, siger Inge Vestbo.

Regeringen vil ifølge udspillet afsætte de 600 mio. kr. over fire år, fordelt på 334 mio. kr. til lighed i sundhed og forebyggelse, 92 mio. kr. til bedre kvalitet og patientinddragelse og 174 mio. kr. til kræftområdet.

Afgifter virker – men mangler
Midlerne er heller ikke de rigtige, mener Inge Vestbo, for den massive indsats mod social ulighed i sundhed burde omfatte afgifter. Det redskab er ikke nævnt i sundhedsudspillet.

– Regeringens udspil indeholder intet om at benytte afgifter på tobak og usunde fødevarer, på trods af at vi ved, at det er det mest effektive redskab til forebyggelse og udligning af social ulighed i sundhed, og på trods af, at netop brugen af afgifter fremgår af regeringsgrundlaget, siger Inge Vestbo.

Hjerteforeningen bidrager til forebyggelse
Regeringen vil bl.a. styrke forebyggelse ved at afsætte 120 mio. kr. over fire år til partnerskaber, som kan hjælpe med at realisere nationale mål for danskernes sundhed. Men målene mangler endnu at blive formuleret, og uden målbare initiativer er det svært at flytte på de store kroniske sygdomme, mener Inge Vestbo:

– Hjerteforeningen bidrager allerede til forebyggelse af kroniske sygdomme ved blandt andet at indgå partnerskaber med kommuner og ved at lave forebyggende indsatser på erhvervsskoler. Vi ser derfor frem til at se regeringens mål, så vi kan bidrage yderligere til at opnå dem, siger Hjerteforeningens direktør.

af , d. 14. maj 2013