Hjerteforeningen vil bekæmpe social ulighed i sundhed, og lancerer sammen med blandt andre Fødevarestyrelsen - og som en del af det nye Måltidspartnerskab - et projekt, der vil påvirke elever på landets erhvervsskoler til at spise sundt

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Kantiner rundt omkring på landets erhvervsskoler kan i den kommende tid forvente at få besøg af Hjerteforeningen som led i et projekt om nøglehulscertificering af kantinen på erhvervsskolen.

Målet med projektet med nøglehulscertificering af kantinen er at gøre det let for eleverne på erhvervsskolerne at spise sundt ved at sørge for et varieret udbud af sund mad, frugt, grønt og fuldkorn i kantinen. Hjerteforeningen lancerer initiativet med nøglehulscertificering af kantiner på erhvervsskoler som en af partnerne i det nye Måltidspartnerskab, hvis formål er at bekæmpe ulighed i sundhed og gøre det nemmere for danskerne at spise sundt.

Stort forebyggelsespotentiale
Hjerteforeningens sundhedschef og næstformand i Måltidspartnerskabet, Charlotte Kira Kimby, glæder sig til at komme i gang med projektet om nøglehulscertificering på erhvervsskoler. Hun ser et stort forebyggelsespotentiale blandt de unge på erhvervsskolerne:

–    Sund kost er en af de vigtigste kilder til sundhed. Det er veldokumenteret, at usund kost øger risikoen for hjertekarsygdom, diabetes, overvægt samt visse former for kræft. Samtidig er dødeligheden af hjertekarsygdom over dobbelt så høj blandt patienter med en kort uddannelse i forhold til patienter med en lang videregående uddannelse. Eleverne på erhvervsskolerne er unge voksne, der er tæt på at flytte hjemmefra og dermed have det fulde ansvar for deres eget liv. Hvis disse unge påvirkes positivt til en sundere hverdag, er det sandsynligt, at de vil tage disse vaner med ind i deres voksenliv. Derfor er der et meget stort potentiale for forebyggelse blandt de unge på erhvervsskolerne, understreger Charlotte Kira Kimby.

Hjerteforeningen forventer i løbet af et par år at have hjulpet op til 20 erhvervsskoler rundt om i landet med at få deres kantine nøglehulscertificeret. Det kommer blandt andet til at ske gennem opsøgende arbejde og hjælp til ændring af kostudbuddet i kantinen.

Om Måltidspartnerskabet
Måltidspartnerskabet gør det nemt at spise sundere.
Måltidspartner har fokus på lighed i sundhed og på den del af befolkningen, der har de største udfordringer med at spise sundere.
Måltidspartnerskabet og organisationerne bag vil være kendt for i fællesskab at gøre det nemt at give flere danskere lyst til at spise sundere.
Måltidspartnerskabet tæller udover Hjerteforeningen også offentlige myndigheder og private virksomheder og organisationen som fx Fødevarestyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Coop, Landbrug & Fødevarer, HORESTA m.fl.

Om nøglehulscertificering
”Nøglehullet på spisesteder” er en frivillig certificeringsordning, der gør det muligt for danske spisesteder, kantiner, institutionskøkkener, restauranter m.fl. at Nøglehulsmærke sundere madretter, som lever op til kriterierne for Nøglehulsmærket. ”Nøglehullet på spisesteder” er baseret på de samme krav, som gælder for Nøglehulsmærkede fødevarer i butikkerne. Ordningen administreres af Fødevarestyrelsen.