<p>Overlæge Niels Graudal har på baggrund af en ny rapport udtalt, at der ikke er grund til at sænke indtaget af salt. Men det er stik imod rapportens konklusioner og den eksisterende forskning. Hjerteforeningen og Dansk Hypertensionsselskab anbefaler stadig, at vi spiser mindre end 6-7 gram salt om dagen</p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

salt-320x213
En ny rapport fra det amerikanske videnskabelige selskab, NAS, der har kigget nærmere på sammenhængen mellem saltindtag og risiko for hjertekarsygdom, skulle angiveligt ikke bekræfte de gældende anbefalinger for reduktion af vores indtag af salt. Det har overlæge Niels Graudal fra Klinik for Infektionsmedicin og Reumatologi på Rigshospitalet givet udtryk for over for blandt andre TV2 den 21. maj.

Men det er ikke den konklusion, der står i rapporten, siger formanden for Dansk Hypertensionsselskab, professor og læge Boye L. Jensen.

Salt er en risikofaktor
 – Rapporten konkluderer, at det sænker risikoen for hjertekarsygdom og slagtilfælde, når man sænker et højt saltindtag, siger Boye L. Jensen.

Også Hjerteforeningens forskningschef, professor og overlæge Gorm B. Jensen, er uenig i Niels Graudals fortolkning, og er bekymret for den effekt, det fejlagtige budskab kan få.

– Det er misvisende og risikabelt, når Niels Graudal tilråder at spise meget salt. Der er god dokumentation, og stor enighed blandt eksperterne, for vores anbefalinger om at spise mindre end 6 gram salt for kvinder og 7 gram for mænd, siger Gorm B. Jensen.

Mindre salt, lavere blodtryk
Dem, der spiser meget salt, har generelt højere blodtryk, end dem, der spiser lidt salt. Det første lægemiddel, personer med forhøjet blodtryk får, er netop et, der driver salt ud af kroppen. Og det virker, forsikrer Boye L. Jensen.

– Når det er sagt, så mangler vi de store studier af, om det gavner den enkelte at sænke sit saltindtag. Men den slags studier får vi næppe, og må derfor forholde os til de bedste undersøgelser, vi har. Her er alle faglige organisationer på området enige i, at sænkning af befolkningens saltindtag er gavnligt, og vi tilstræber at opnå en reduktion på ca. 3 gram over en 5-årig periode fra de ca. 10 gram salt danske mænd indtager. I Finland har de sænket forarbejdet mads indhold af salt siden 1970´erne og dødeligheden af blodprop er i samme periode faldet markant, siger Boye L. Jensen.

Nye studier understøtter anbefalinger
Komiteen bag den nye amerikanske rapport var blevet bedt om at kigge nærmere på en ny type af forskningsstudier, hvor det ikke blot er saltindtagets effekt på blodtryk, der undersøges, men også effekten på egentlig hjertekarsygdom, som fx hjerneblødninger.

Komiteens konklusioner er, at også de nye studier støtter op om evidensen for, at et højt saltindtag har negative effekter på vores sundhed. Og at de nuværende tiltag til at sænke saltindtaget er veldokumenterede. Studierne er dog endnu for få og for dårlige til at konkludere noget om effekten af at indtage mindre end 5,8 gram salt om dagen.

Langt de fleste kan ikke få for lidt
Boye L. Jensen støtter op om Hjerteforeningens anbefalinger, og understreger, at vi ikke skal være bange for at få for lidt salt.

– For raske mennesker er det ikke muligt at spise for lidt salt. Vores krop er fantastisk til at holde på salt. Derimod er vi ikke skabt til at udskille 12-15 gram salt om dagen i årevis, siger Boye L. Jensen. Det er veldokumenteret at et øget saltindtag selv hos hjerteraske øger blodtrykket.

Hvis man har hjertesvigt eller får store mængder vanddrivende medicin, er det ikke en fordel at sænke saltindtaget. De patienter skal passe på med at få for lidt salt. Rapporten konkluderer desuden, at det måske ikke er en fordel at sænke saltindtaget til mellem 3,8 og 5,8 gram, og at der ikke er evidens for at anbefale et saltindtag lavere end 3,8 gram blandt disse patienter.