<p>Alt for få medicinbrugere er klar over, at de selv kan melde deres bivirkninger til Sundhedsstyrelsen. Det vil en ny kampagne lave om på for at højne medicinsikkerheden</p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Pilleæsken bugner hos over 1,2 mio. danskere, som hver dag spiser hjertemedicin. Fire ud af ti af dem tager over fem lægemidler. Hvor mange, der oplever bivirkninger af hjertemedicinen, er uvist. Det er nemlig alt for få medicinbrugere, som er klar over, at de selv kan melde deres bivirkninger til Sundhedsstyrelsen.

Sidste år kom hver femte af de ca. 4.000 indberetninger om bivirkninger fra medicinbrugere og pårørende. De resterende 80 procent kommer fra læger og andre sundhedsprofessionelle. Dermed bliver hjertepatienters oplevelser af bivirkninger som fx depression hævede ankler, kolde fødder og muskelgener ikke registreret.

Indberetninger fra medicinbrugerne og deres pårørende er ellers vigtige i arbejdet for at højne medicinsikkerheden. Derfor gennemfører Sundhedsstyrelsen i foråret 2013 en kampagne, der skal oplyse medicinbrugere om muligheden for at indberette deres bivirkninger.

På hjemmesiden www.meldenbivirkning.dk kan du indtaste din bivirkning ved at udfylde en blanket, som typisk tage ti minutter at udfylde.

– Det er meget værdifuldt for os at få indberetninger fra brugerne selv, for de giver os et mere nuanceret billede af bivirkningerne ved en type medicin. Vi vil især gerne have flere indberetninger af uventede bivirkninger – dem, der ikke står på indlægssedlen eller lægen ikke har fortalt om. Og det vil være en kæmpe gevinst, hvis brugerne blev hurtigere til at indberette bivirkningerne. Når der går lang tid før en indberetning, går det selvfølgelig ud over vores muligheder for at reagere hurtigt, siger Helle Harder, der er afdelingsleder for Overvågning af Bivirkninger og Lægemiddelsikkerhed hos Sundhedsstyrelsen.

En af de måder Sundhedsstyrelsen reagerer på, hvis der opleves alvorlige eller uventede bivirkninger ved bestemte præparater, er ved at orientere læger og patientforeninger. I nogle tilfælde kan indberetninger også føre til ændringer i indlægssedlen eller til at et præparat helt tages af markedet.

Medicinbrugernes indberetninger er et væsentligt bidrag til medicinsikkerheden, fordi de giver en anden type viden.

– Medicinbrugerne giver typisk meget udførlige beskrivelser af bivirkningerne, og ofte har de en anden opfattelse af, hvor generende en bivirkning er, end lægerne har. Det er dem, der mærker bivirkningerne på egen krop, og de finder tit bestemte typer bivirkninger mere generende, end lægerne umiddelbart gør. Træthed og hovedpine kan eksempelvis være til stor gene i løbet af en hverdag, siger Helle Harder.

Læs også vores tema om de hyppigste bivirkninger af hjertemedicin, som ofte følger med.