<p>Hjerteforeningen udgiver nyt online opslagsværk, som guider patienter og pårørende igennem de vigtigste emner i patientrettigheder  </p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Mange spørgsmål melder sig, når man selv eller en pårørende bliver ramt af hjertekarsygdom. Hvor lang tid skal jeg vente på at få en tid til behandling eller undersøgelse af mit hjerte? Har jeg ret til kørsel, når jeg skal til kontrol på sygehuset? Hvilke ventetider kan jeg forvente, hvilke frister gælder og for hvem? Har jeg ret til hjemmehjælp, skift af læge og hvad er egentlig et frit sygehusvalg?

Et nyt opslagsværk i patientrettigheder på Hjerteforeningens hjemmeside guider hjertepatienter og deres pårørende igennem de vigtigste emner, som man kan møde som hjertekarpatient.

Hjertekarpatienter og pårørende kan have brug for svarene på forskellige tidspunkter i forbindelse med en hjertekarsygdom.

– Vejledninger og regler kan være svære at forstå. Derfor kan det nye opslagsværk være en tryg måde for patienten og de pårørende til at få overblik over, hvordan man kommer videre og får den hjælp, man har brug for, siger Anne Skjødt, leder af Hjerteforeningens rådgivningscenter i København.

Ofte vil egen læge kunne hjælpe, men ellers kan patientvejledere på sygehusene vejlede om sundhedsloven. De har tavshedspligt, så man kan henvende sig anonymt og uforpligtende til dem, ligesom Hjerteforeningens rådgivningscentre kan hjælpe med at rådgive og svare på spørgsmål.

Det nye opslagsværk indeholder ikke emner, som vedrører arbejdsmarkedet og pensioner. De hører under socialloven. Hjerteforeningen henviser i stedet til bogen ”Værd at vide”. Bogen er udgivet af Ældre Sagen og opdateres hvert år i februar med udgangspunkt i de erfaringer, som rådgivere får gennem henvendelse fra Ældre Sagens telefoniske rådgivning. Du finder ”Værd at vide” på aeldresagen.dk

Hjerteforeningens patienthåndbog udkommer i en elektronisk version på Hjerteforeningens hjemmeside og vil løbende blive opdateret, når der sker ændringer i lovgivningen.

Ring og få råd

Nanette Sylvest, patientvejleder på Rigshopsitalet, sidder klar ved telefonen for at besvare dit spørgsmål den 24.april fra kl.17-18. Ring på telefon 80 20 33 66, hvis du er faret vild i din vej gennem sundhedssystemet.