<p> </p>

Bemærk

Denne artikel er over 1 år gammel. Efter artiklen blev udgivet, kan der være sket en udvikling i emnet og fakta, som artiklen omhandler, der ikke er medtaget her.

[448x350]par_ved_bord

Hvordan har du det, når du bliver udskrevet? Det spørgsmål søger sygeplejersker på hjertecentrene svar på i et nyt forskningsprojekt, som hedder DenHeart. Fra april og et år frem udleverer de spørgeskemaer til de ca. 60.000 danskere, der hvert år bliver udskrevet fra et hjertecenter.

Spørgeskemaet består af 62 spørgsmål og tager ca. 20 minutter at udfylde. Formålet er at undersøge, hvordan man har det ved udskrivelsen, om der er forskelle mellem diagnosegrupper og se, hvordan det går dem over tid via sundhedsregistre. Er der fx en sammenhæng mellem livskvalitet, angst og overlevelse? Den indsamlede viden skal forbedre mulighederne for at vurdere behovet for opfølgning og rehabilitering for hjertepatienter.