<p> </p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

[448x350]par_ved_bord

Hvordan har du det, når du bliver udskrevet? Det spørgsmål søger sygeplejersker på hjertecentrene svar på i et nyt forskningsprojekt, som hedder DenHeart. Fra april og et år frem udleverer de spørgeskemaer til de ca. 60.000 danskere, der hvert år bliver udskrevet fra et hjertecenter.

Spørgeskemaet består af 62 spørgsmål og tager ca. 20 minutter at udfylde. Formålet er at undersøge, hvordan man har det ved udskrivelsen, om der er forskelle mellem diagnosegrupper og se, hvordan det går dem over tid via sundhedsregistre. Er der fx en sammenhæng mellem livskvalitet, angst og overlevelse? Den indsamlede viden skal forbedre mulighederne for at vurdere behovet for opfølgning og rehabilitering for hjertepatienter.