Hvis dit barn er bekymret over din rygning, er du fem gange mere motiveret for at holde op med at ryge. Det viser en ny analyse lavet af Hjerteforeningen på baggrund af en undersøgelse om danskernes rygevaner. Hjerteforeningen håber, at det kan påvirke forældrenes beslutning om at holde op med at ryge

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

[448x175]barn_rog

Det er en kendt sag, at sundhed og økonomi spiller ind på voksne rygeres ønske om at holde op med at ryge. Sammen med rygeregler, information – fx billedadvarsler på cigaretpakkerne – og socialt pres fra omgivelserne.

Nu viser en analyse fra Hjerteforeningen, at der også er en sammenhæng mellem forældres ønske om at holde op med at ryge og børnenes bekymring over deres forældres rygning. Børnenes bekymring over deres forældres rygning kan altså tilsyneladende virke som en motiverende faktor for rygestop.

Bekymrede børn
Motivationen for at holde op med at ryge er fem gange større, hvis dit barn er bekymret
Analysen viser en tendens til, at dem, der svarer ja til, at deres børn er bekymret for deres forældres rygning, har fem gange større sandsynlighed for at være motiveret til rygestop, end dem, der ikke har børn, som er bekymret over deres rygning. Ligeledes viser analysen, at dem, der ikke ved om deres børn er bekymret over deres rygning, kun har to gange større sandsynlighed for at være motiveret til rygestop, end dem, der ikke mener, at deres børn er bekymret over deres rygeforbrug.

– Det er interessante tal, og vi har ikke tidligere set en analyse af forholdet mellem forældres motivation for rygestop og deres børns bekymring. Og som forældre ønsker man jo ikke at gøre sine børn bekymrede. Men at ønsket om at holde op med at ryge stiger så kraftigt i forhold til børnenes bekymring, det er i sig selv overraskende og interessant, siger Hjerteforeningens sundhedschef, Charlotte Kira Kimby.

Læs også:

Hun understreger, at det selvfølgelig aldrig kan være børnenes ansvar, at deres forældre holder op med at ryge. Men samtidig håber hun, at denne nye viden måske kan anspore nogle forældre til helt at holde op med at ryge.

Analysen er foretaget blandt 558 forældre, som i rygevaneundersøgelsen har svaret på, om deres børn er bekymret over, at de ryger. Tre ud af fire (76 procent), som har børn, der er bekymret over deres rygning siger, at de gerne vil holde op med at ryge. Blandt forældre som ikke mærker deres barn er bekymret over deres rygning, er det mindre end hver anden (46 procent), der svarer ja til, at de ønsker at holde op med at ryge.

I den samlede gruppe af alle rygere, som er blevet spurgt i rygevaneundersøgelsen, er det halvdelen (49 procent), der ønsker at holde op med at ryge.