<p>Arbejdsrelateret stress sætter sig på dine blodkar. Det viser en ny forskningsdisputats støttet af Hjerteforeningen. Der er heldigvis gode råd til at undgå stress</p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

stress_[448]

– Mine resultater viser, at arbejdsrelateret stress rent faktisk kan føre direkte til forkalkninger i blodkarrene, som med tiden kan udvikle sig til en egentlig blodprop i hjertet.

Nanna Hurwitz Eller er overlæge på Bispebjerg Hospitals Arbejds- og Miljømedicinske Afdeling. Her forsker hun i, hvordan stress påvirker vores blodkar og hjertet. Med hendes netop forsvarede doktordisputats, er det lykkedes hende for første gang at vise, at stress i sig selv kan give åreforkalkning uafhængigt af andre risikofaktorer.

– At stress på arbejdet kan være årsag til en blodprop i hjertet, har tidligere undersøgelser også vist. Men der har været mange uafklarede spørgsmål, for måske skyldes blodpropperne ikke direkte stress, men at man fx rør sig mindre eller ryger mere, når man er stresset, siger Nanna Hurwitz Eller.

Med de nye forskningsresultater, der er baseret på målinger af stress hos over 600 voksne danskere i arbejde, er der god grund til at tro, at stress har en direkte effekt og ikke blot gør dig mere tilbøjelig til at leve usundt.

Stresshormon er den skyldige
Der er med Nanna Hurwitz Ellers egne ord ikke tale om særlig store studier, men konklusionen er ganske klar. Oplever du stress på arbejdet reagerer kroppen ved at øge blodtrykket og pulsen, og din krop danner mere af stresshormonet cortisol.

Cortisol har en lang række virkninger på bl.a. blodårerne og stofskiftet, så indholdet af sukker og fedt i blodet stiger. Med tiden kan det få blodårernes vægge til at forkalke. Det gør dig ikke nødvendigvis hjertesyg, men det betyder, at du på sigt kan have øget risiko for en blodprop i hjertet.

– Jeg har målt variationen i hjerterytmen og niveauet af cortisol på raske personer og sammenlignet de tal med personernes oplevelse af stress på arbejdet. På nogle af personerne har jeg desuden målt graden af begyndende åreforkalkning i halspulsåren. Jo tykkere halspulsårens væg er, jo større er sandsynligheden for, at der også er åreforkalkning i hjertet, siger Nanna Hurwitz Eller.

Svært at måle stress
At stress rammer hjertet, er der nok mange, der har en fornemmelse af, men det har ifølge Hjerteforeningens forskningschef, professor og overlæge Gorm B. Jensen, været svært at vise en sammenhæng i praksis.

– Stress er svært at måle, så det er svært at undersøge, hvorvidt stress øger risikoen for hjertekarsygdom. Der er heller ikke undersøgelser, der viser, at stresshåndtering hjælper på at nedsætte risikoen for hjertekarsygdom. Men et stressfyldt arbejdsmiljø er under alle omstændigheder usundt og nedsætter livskvaliteten og bør undgås og tackles bedst muligt, siger Gorm B. Jensen.

Hjælp dig selv med klare aftaler
Nogle er mere sårbare for stress end andre, men man kan ifølge Nanna Hurwitz Eller godt hjælpe sig selv med at blive mindre stresset. Det handler især om at få klare aftaler på arbejdet.

– Det er vigtigt at tale med sin leder om stress på arbejdspladsen og sammen sætte nogle rammer op for ens arbejde. Fx kan man sørge for, at der gives klare beskeder om, hvornår noget skal være færdigt, for måske behøver det ikke være til i morgen. Eller aftaler om, hvornår man skal besvare mails. Skal det være løbende over hele dagen, eller har du lov kun at gøre det mellem kl. 9-10 og kl. 14.-15? Sådan nogle helt konkrete aftaler kan hjælpe mod stress, siger Nanna Hurwitz Eller.

Man kan også træne sig til at håndtere sit arbejde på en bedre måde.

– Det handler om at være til stede, der hvor man er, i stedet for at tænke på alt det andet, man skal nå. Det kan man med fordel øve sig i for at undgå stress, siger Nanna Hurwitz Eller.

Har du brug for flere råd, kan du klikke ind på Hjerteforeningens side, om hvordan du tackler stress, eller kontakte Hjerteforeningens rådgivningscentre.