Dør din søster eller bror, bør du passe ekstra godt på hjertet. Ny forskning viser, at din risiko for at blive ramt af en blodprop er forhøjet i årene efter dødsfaldet

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

sorg_[448]

Svenske forskere har fundet en sammenhæng mellem at dø af en blodprop i hjertet og at miste en søster eller bror. Kvinder, der har mistet søskende inden for de nærmeste seks år, har 25 procent øget risiko for en blodprop i hjertet, mens det gælder for 15 procent af mændene.

Det er konklusionen på baggrund af en registerundersøgelse af over 1,6 millioner svenskere mellem 40 og 69 år. De svenske forskere har dog ikke undersøgt, hvorfor dødsfald i den nære familie kan føre til en blodprop i hjertet.

Hjerteforeningens forskningschef, professor og overlæge Gorm B. Jensen, mener, der kan være flere forklaringer.

– Sorg kan i sig selv være en medvirkende årsag til en øget risiko for blodpropper i hjertet. Der kan også være tale om fælles risikofaktorer, fx at begge søskende ryger eller har røget. Endeligt kommer søskende fra fælles sociale kår, som vi også ved, har en stor effekt på vores risiko for for tidlig død af især hjertekarsygdomme, siger Gorm B. Jensen.

Blodpropper rammer også de nærmeste
Dør din ægtefælle af en blodprop i hjertet, er der ekstra god grund til at passe på dig selv. Sidste år kunne danske forskere nemlig konkludere, at ægtefællens død som følge af blodproppen øger risikoen for at blive ramt af en depression eller at gå så vidt som selvmord.

Den danske og svenske forskning gør det klart, at det er vigtigt at ens sorg ved tabet af et familiemedlem bliver håndteret godt.

– Det kan ramme hårdt, når en af vores nærmeste dør. Sorgen, der følger, skal ikke undervurderes. Den kan have direkte effekt på vores helbred. Det er derfor afgørende, at vi tager godt hånd om den og får den fornødne hjælp, siger Gorm B. Jensen.

Få hjælp
Har du mistet en af dine nærmeste og har brug for hjælp med sorgen, kan du kontakte Hjerteforeningens rådgivere ved at ringe til Hjertelinjen på 80 20 33 66 eller kontakte et af vores rådgivningscentre.