<p>Regeringens udspil på sygedagpengeområdet vil bevirke, at mange hjertekarsyge vil kunne få sikret forsørgelsesgrundlag i den tid, de er sygemeldte</p>

Vi passer på hinanden

Lad os passe på hinanden ved at følge myndighedernes anbefalinger under coronakrisen. Læs om de generelle anbefalinger på coronasmitte.dk og om anbefalinger for hjertesygdom og coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Tak!

Mulighederne for at få sygedagpenge for voldsomt syge hjertepatienter har hidtil været begrænset til 52 uger med begrænset mulighed for forlængelse.  Det ændrer regeringens udspil nu på.

Fremover er patienter med blodprop i hjertet med nedsat hjertefunktion, hjertestop med efterfølgende hjerneskade, sværere hjertesvigt, ventetid ved invasiv behandling og hjerteblødning eller blodprop i hjernen sikret dagpenge i hele sygdomsperioden.    

Hjerteforeningens formand og overlæge på Odense Universitets Hospital Henrik Steen Hansen er meget positiv:

–  Når man som hjertekarsyg har døden på tæt hold, er det voldsomt belastende, at miste sit forsørgelsesgrundlag midt i en behandlingsperiode. Hjerteforeningen hilser derfor regeringens udspil velkomment.

Desuden er det meget positivt, at de hjertekarpatienter, som kan klare det, nu får tilbudt et ressourceforløb, der kan hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Hjerteforeningen har i mange kæmpet for, at hjertepatienter kan få ret til et rehabiliteringsforløb. Det ser nu ud til at lykkedes for en del hjertekarpatienter.

Hjerteforeningen opfordrer alle folketingets partier til at støtte op om regeringens forslag.