<p>Regeringens udspil på sygedagpengeområdet vil bevirke, at mange hjertekarsyge vil kunne få sikret forsørgelsesgrundlag i den tid, de er sygemeldte</p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Mulighederne for at få sygedagpenge for voldsomt syge hjertepatienter har hidtil været begrænset til 52 uger med begrænset mulighed for forlængelse.  Det ændrer regeringens udspil nu på.

Fremover er patienter med blodprop i hjertet med nedsat hjertefunktion, hjertestop med efterfølgende hjerneskade, sværere hjertesvigt, ventetid ved invasiv behandling og hjerteblødning eller blodprop i hjernen sikret dagpenge i hele sygdomsperioden.    

Hjerteforeningens formand og overlæge på Odense Universitets Hospital Henrik Steen Hansen er meget positiv:

–  Når man som hjertekarsyg har døden på tæt hold, er det voldsomt belastende, at miste sit forsørgelsesgrundlag midt i en behandlingsperiode. Hjerteforeningen hilser derfor regeringens udspil velkomment.

Desuden er det meget positivt, at de hjertekarpatienter, som kan klare det, nu får tilbudt et ressourceforløb, der kan hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet. Hjerteforeningen har i mange kæmpet for, at hjertepatienter kan få ret til et rehabiliteringsforløb. Det ser nu ud til at lykkedes for en del hjertekarpatienter.

Hjerteforeningen opfordrer alle folketingets partier til at støtte op om regeringens forslag.