<p>Seneste rapport om kvalitet i hjertesvigtbehandling på landets hospitaler rejser tvivl om, hvorvidt hjertesvigtpatienter får den samme behandling på alle landets hospitaler. Det mener Hjerteforeningen og opfordrer regionerne til at skride til handling på de hospitaler, hvor kvaliteten i hjertesvigtbehandlingen halter bagefter landsgennemsnittet og de fastsatte kvalitetsmål</p>

Vi passer på hinanden!

Hjerteforeningen samler og deler viden om coronavirus (COVID-19) og hjertesygdom. Vi råder dig til altid at følge myndighedernes anbefalinger om bl.a. afstand, hygiejne, mundbind og andet. Få vores bedste råd om coronavirus på hjerteforeningen.dk/corona. Pas på dig selv - og hinanden.

Fakta i artiklen

Artiklen herunder er over 1 år gammelt, og ligesom med al anden viden omtalt i en redaktionel sammenhæng kan den faktuelle virkelighed have udviklet sig siden publiceringen af artiklen. Bliver du i tvivl om en artikels faktuelle indhold, kan du altid skrive til madslo@hjerteforeningen.dk.

Igennem ni år er kvaliteten af hjertesvigtbehandling i Danmark blevet fulgt gennem det nationale indikatorprojekt (NIP). Projektet har siden 2004 indsamlet data fra alle sygehusafdelinger i Danmark for at måle kvaliteten af hjertesvigtbehandlingen.

Den seneste rapport fra 2012 afslører markante forskelle i opfyldelsen af kvalitetsmål for behandlingen af hjertesvigtpatienter mellem landets regioner.

Store forskelle mellem Region Nord og Syd
Mest markant er, at Region Sjælland, Midtjylland som de eneste regioner, opfylder alle kvalitetsmål for hjertesvigtbehandlingen af patienter med diagnosen hjertesvigt, mens Region Syddanmark svigter på et enkelt. Kvalitetsmål i behandlingen omfatter ultralydsskanning af hjertet, medicinering af hjertesvigtpatienter, fysisk træning og genoptræning, patientundervisning, genindlæggelse på hospital og dødsfald. Region Hovedstaden lever ikke op til to ud af syv kvalitetsmål. Region Nordjylland klarer sig dårligst, og lever ikke op til tre ud af syv kvalitetsmål for hjertesvigtbehandling og svigter på den obligatoriske ultralydsskanning af hjertesvigtpatienterne inden for 6 måneder inden indlæggelse, den fysiske træning på hospitalet, vurdering af hjertesvigtpatientens funktionsevne og hvor fremskredet sygdommen er samt henvisning til fysisk træning. Alle syv kvalitetsmål er udvalgt af et fagligt udvalg af eksperter, da det er videnskabeligt veldokumenteret, at de hindrer genindlæggelser og øger hjertesvigtpatienternes livskvalitet.

Dårligste kvalitetstal, højeste dødelighed og flest genindlæggelser
Alle regionerne opfylder kvalitetsmålet for dødelighed, men i Region Nordjylland er der en tendens til højere dødelighed blandt hjertesvigtpatienter 1 år efter indlæggelse på hospitalet. Det kan dog ikke udelukkes, at tendensen skyldes en statistisk usikkerhed. 19 procent af patienterne i Region Nordjylland døde inden for 1 år mod i Region Syddanmark og Region Hovedstaden, hvor der døde 12 procent af patienterne inden for 1 år. I Region Sjælland og Region Midtjylland døde 13 procent af patienterne. Med hensyn til genindlæggelser skiller Region Nordjylland sig igen negativt ud, hvor 13 procent af hjertesvigtpatienterne genindlægges inden for 4 uger efter den første indlæggelse mod 9 procent af hjertesvigtpatienterne, som genindlægges på landsplan.

– Hvis man kun ser på tallene i den nye rapport, så er der markante forskelle på de behandlingstilbud, som hjertesvigtpatienterne modtager i forskellige dele af landet. Umiddelbart ser det ud til, at Region Nordjylland har en ringere kvalitet i behandlingen af hjertesvigtpatienter på tre ud af syv kvalitetsmålepunkter end i resten af landet. Det er ikke godt nok. Region Nordjylland lader til at have den højeste dødelighed blandt hjertesvigtpatienter på landsplan og flest genindlæggelser. Sammenholdt med de ringere kvalitetstal er dette meget bekymrende, understreger forskningschef og overlæge i Hjerteforeningen, Gorm Boje Jensen.

Hjerteforeningen opfordrer regionerne til at forbedre kvaliteten
Gorm Boje Jensen tilføjer, at der er store forskelle i registreringen. Både fra region til region men også fra hospital til hospital, og påpeger, at regionerne skal prioritere opgaven med registrering af kvaliteten af hjertesvigtbehandling:

– En ensartet registrering er afgørende for at få et retvisende billede af kvaliteten i hjertesvigtbehandlingen i hele landet. Tager vi tallene i kvalitetsrapporten for pålydende, går det skidt i nogle regioner og godt i andre regioner. Men vi kan ikke vide det med sikkerhed. Måske går det meget bedre – eller endda værre i nogle af regionerne, end det tallene i kvalitetsrapporten fortæller os, siger han.

Hjerteforeningen opfordrer ligeledes regionerne til at gå ind i sagen og prioritere kvaliteten af behandlingen af hjertesvigtpatienter. Om nødvendigt at tilføre flere ressourcer til området:

– Politikerne i regionerne – og især i Nordjylland – bør se med største alvor på rapporten om kvalitet i hjertesvigtbehandlingen og sikre, at der som minimum er de fornødne ressourcer på hospitalerne i regionen til både træning og undervisning af patienterne, men også til, at hjertesvigtpatienterne får en ultralydsskanning af hjertet inden for den fastsatte tid.  Hjertesvigtpatienter er syge og dårlige mennesker, og de har selvfølgelig krav på at få den samme kvalitet i behandling uanset hvor i landet de bor.  Vi forventer, at regionens politikere prioriterer kvaliteten af hjertesvigtbehandlingen, og går efter i sømmene, hvor det går galt. Og at regionernes indsats afspejles i kvalitetsmålingerne i de kommende kvalitetsrapporter, siger Hjerteforeningens forskningschef og overlæge, Gorm Boje Jensen.